בקשה לתובענה ייצוגית בסך 4.7 מיליארד שקל נגד הסתדרות העובדים החדשה הוגשה אתמול לבית המשפט המחוזי בירושלים. העילה לתביעה היא גביית יתר שיטתית ומתמשכת של דמי חבר מעובדים, וכן גבייה של דמי טיפול ממי שאינם חברי הסתדרות.את התביעה הגישו עורכי הדין אריאל ארליך ומאיר בוחניק ממחלקת הליטיגציה בפורום קהלת, ונוגעת ליותר מ־400 אלף שכירים המאוגדים דרך ההסתדרות. שני התובעים הייצוגיים עבדו במקומות עבודה שהיו מאוגדים בהסתדרות, ונאלצו, כך על פי כתב התביעה, לשלם דמי חבר להסתדרות. נוסף על כך הם נדרשו לשלם דמי טיפול גבוהים, על אף שמתוקף היותה אגודה עותמאנית - ההסתדרות אינה רשאית לגבות סכומים אלו.מכיוון שההסתדרות מאוגדת כאגודה עותמאנית היא איננה מחויבת לשקיפות ולפרסום דוחותיה לציבור. על פי הנטען, הההסתדרות איננה מקיימת את החובות המוטלות עליה בהיותה מאוגדת בצורת התא[גדות זו, דהיינו הגבלה על מסי החבר שניתן לגבות מחבריה. על פי החוק העותמאני, סכום המסים המרבי שאגודה רשאית לגבות מחבריה מוגבל ל־24 לירות, אשר בשערוך מרבי להיום לא יעלה על 961 שקל בשנה. למרות זאת, ההסתדרות גובה 0.95% מהשכר - סכום הגבוה בהרבה אף כשהמדובר בעובדים המשתכרים שכר מינימום.בכתב התביעה מפורטות עילות נוספות, כגון "עוולת הרשלנות", כיוון שההסתדרות נהגה ברשלנות כשהציגה בפני החברים המשלמים מצג כוזב שלפיו היא רשאית לגבות מהם סכומי כסף גבוהים, וכן "הפרת חובה חקוקה לחוק הגנת השכר", שכן היא נהגה לנכות משכר העבודה של חברי האגודה סכומים שלא הייתה רשאית לנכות.
לדברי עו”ד מאיר בוחניק ממחלקת הליטיגציה בפורום קהלת: “במשך שנים גבתה ההסתדרות מחבריה וממי שמשלמים לה דמי טיפול של מאות ואלפי שקלים, כל זאת בניגוד לסמכויותיה כאגודה עותמאנית. במשך שנים מתעקשת ההסתדרות לשמר את מעמדה כאגודה עותמאנית על מנת להיפטר מחובות השקיפות והדיווח המוטלות על תאגידים אחרים, אך בנוגע לתשלום דמי חבר ודמי הטיפול, התעלמה ההסתדרות מן ההגבלות המוטלות עליה כאגודה עותמאנית.


ההסתדרות מנסה לשוות לעצמה דמות של מי שמגינה על העובדים החלשים, אך בפועל היא מנצלת את תמימותם וחוסר האונים שלהם ופוגעת במטה לחמם מדי חודש בחודשו בלי בושה”.מההסתדרות החדשה נמסר בתגובה: “המדובר בתביעה קיקיונית מטעם ארגון הידוע כשונא ההסתדרות, שכל מטרתו היא לפגוע בעבודה המאורגנת בישראל”.