שרת המשפטים איילת שקד מסרה היום (רביעי) את תגובתה לעתירת השופטת רונית פוזננסקי-כץ לבג"ץ, נגד החלטת בית הדין המשמעתי להדיח אותה משיפוט בעקבות פרשת המסרונים. שרת המשפטים, אשר הגישה מלכתחילה את הקובלנה לבית הדין נגד השופטת צורפה להליך בבג"ץ כמשיבה. בעתירות אלה, המשיב בדרך כלל אמור להגן על עמדת בית הדין או בית המשפט, אולם באופן חריג החליטה שרת המשפטים לתמוך דווקא בעמדת השופטת המודחת. 
בתגובה נכתב כי "שרת המשפטים סבורה כי הסנקציה שהתבקשה על-ידה במסגרת הדיונים לפני בית הדין הינה אפשרית במסגרת החוק, והיא נותנת ביטוי הולם, מידתי ומאוזן למכלול השיקולים הרלבנטיים לפרשה דנן".

עוד מתברר לראשונה מכתב התגובה כי קביעת בית הדין כי אין בידו סמכות להשעות אינה מוסכמת על צמרת משרד המשפטים. "העמדה שהוצגה לפני בית הדין היא כי הוא מוסמך להורות על העברה זמנית מכהונה בהתאם לפרשנות האמורה. יודגש כי פרשנות זו – המעוגנת בלשון החוק כאמור – מקובלת על פרקליט המדינה ועל היועץ המשפטי לממשלה".
כזכור, שרת המשפטים והשופטת הסכימו במסגרת הסדר טיעון כי השופטת תודה במיוחס לה וייגזר עליה עונש השעייה משיפוט לשנה בעקבות התנהלותה בפרשה, אולם בית הדין המשמעתי המיוחד החליט לדחות את הסדר הטיעון, בנימוק כי אין בידו סמכות להשעות ובעקבות כך החליט בית הדין להדיח את השופטת משיפוט לאלתר.