במכון לרפואה משפטית סיימו לחקור את דגימת השערה שנמצאה מתאימה לפרופיל הדנ"א של א"ח, בן זוגה לשעבר של א"ק, שלכאורה טענה בעבר בפני כמה אנשים כי רצחה את הנערה תאיר ראדה ז"ל, אולם מאז הספיקה להכחיש את דבריה. על פי הנטען, א"ק לבשה את הבגד של א"ח ביום הרצח. הדוח של המכון יימסר היום (רביעי) לפרקליטות ולסנגורו של רומן זדורוב וצפוי להעלות המלצות חשובות שלפיהן, כדי להבין לעומק את סוגיית השערה שנמצאה בזירה, ייאלצו במכון לבצע בה בדיקות נוספות שיצמצמו אף יותר את פלח האוכלוסייה שהדנ"א שלה תואם את זה שנמצא על השערה.

על פי תוצאות הבדיקות הנוספות עשוי החשד נגד א"ק להתחזק או לחלופין להיגנז אם יתברר כי השערה אינה מתאימה להרכב הגנטי של א"ח, בן זוגה לשעבר.

כמו כן, המכון ימליץ לבדוק את עשרות השערות הנוספות שנמצאו בזירה. אף שלאחר הרצח, נשלחו שערות מספר לבדיקה, רק חלקן נבדקו כי תהליך זה הופסק לאחר שרומן זדורוב הודה ברצח. כעת ממליץ המכון לרפואה משפטית להשלים את בדיקת כל השערות כדי לבחון אם תימצא ראיה נוספת הקושרת את א"ק לרצח
בסוף השבוע שעבר נודע, כי מבדיקה ראשונית התברר כי השערה שאותרה בזירה עשויה להתאים לעשרות אלפי ישראלים. למרות זאת, לאחר בדיקות נוספות, נראה כי ההתאמה הצטמצמה בצורה ניכרת. בפרקליטות ציינו כי בדיקת ה־דנ"א המיטוכונדריאלית, הינה בדיקה שהערך הראייתי שלה נמוך, ומשום כך לא ראו מלכתחילה טעם לבצע אותה. 
 
על אף זאת, מבדיקת "מעריב" עולה כי לאחר הרצח, בשנת 2006, החוקרים ביצעו בדיקה מיטוכונדריאלית לשערות שנמצאו בזירה, וחלקן התאימו לפרופיל הגנטי של תאיר ראדה. יצויין עוד כי למרות שהשושלת של ראדה ז"ל רחבה הרבה יותר וכנראה עשויה להגיע אף למאות אלפים, קבעה המשטרה וכך גם הפרקליטות בסיכומיה כי מדובר בשערות המתאימות ל-DNA של הנערה עצמה, ללא הסתייגות משמעותית בנוגע לטיב הבדיקה ומהימנותה.

מהפרקליטות נמסר: "במענה לפניות כתבים ובהמשך לפרסומים שונים אודות ממצאי הבדיקה של המכון לרפואה משפטית, הרינו לעדכן כי פרקליטות המדינה קיבלה לידה זה עתה את הדוח המלא והמפורט, הנושא 16 עמודים של חוות דעת מדעיות. מסיכום הדוח עולה כי השערה שנבדקה יכולה להתאים לאלפי אנשים עד עשרות אלפי אנשים בישראל. כפי שמסרנו לאורך כל הדרך, הפרקליטות תבחן את הממצאים המלאים לעומק על מנת להבין את משמעותם הראייתית ולהחליט באילו פעולות נוספות לנקוט, ככל שיהיה בכך צורך".