משרד המשפטים פרסם הערב (ראשון) הודעה דרמטית הקובעת כי המפכ"ל רוני אלשיך עומד מאחורי יוזמת שליחת חומרים ביקורתיים על שלושת המועמדים להחלפתו בתפקיד השוטר מס' 1. לפי משרד המשפטים, דבריו של אלשיך, לפיהם מדובר ביוזמה של יועמ"שית המשטרה אינם נכונים.

"לפני מספר שבועות, עוד טרם פורסמו שמות המועמדים, פנה מפכ"ל המשטרה ליועץ המשפטי לממשלה על מנת להתייעץ באשר לדרך הראויה של העברת מידע המצוי ברשותו של המפכ״ל אודות המועמד לתפקיד המפכ"ל הבא, לכשיוצג לאישור ועדת גולדברג". כך נמסר בהודעת משרד המשפטים ועל דעת היועמ"ש מנדלבליט. הודעה זו סותרת את טענת המפכ"ל אלשיך כי הוא לא יזם את העברת המידע וכי מדובר בפעולה של יועמ"שית המשטרה, אשר מחוייבת לעשות כן על פי חוק.

בהמשך הודעת משרד המשפטים נכתב כי "בשיחה סוכם כי כל מידע רלוונטי יועבר בציר המקצועי של יועמ"ש משטרת ישראל מול המשנה ליועמ״ש לממשלה (משפט מנהלי-ציבורי), עו״ד דינה זילבר, שמונתה מטעם היועמ״ש לממשלה לרכז את הנושא, ושלצורך כך אף נפגשה עם מפכ״ל המשטרה לבקשתו. כל זאת, לצד חובתו של המפכ״ל לדווח לוועדה על כל מידע רלוונטי בבוא העת".

מתבהר אם כן כי יועמ"שית המשטרה פעלה מכוחו של המפכ"ל ובידיעתו המלאה, ובניגוד לטענות שנשמעו מכיוונו של אלשיך כי היועמ"שית פעלה על דעת עצמה והוא כלל לא התערב בעניין זה.

בעקבות הודעת משרד המשפטים, מסר היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, את הדברים הבאים: "על רקע הפרסומים הערב, היועמ"ש לממשלה מבהיר כי אין לו כל טענה כלפי מפכ"ל המשטרה בגין העברת החומרים לגבי המועמדים לתפקיד המפכ"ל הבא; שיתוף הפעולה ההדוק בין היועמ"ש לממשלה לבין המפכ"ל מתקיים ויימשך כתמיד".

אלשיך: "גורמים בתקשורת בחרו להציג את הדברים בצורה מעוותת"
בעקבות הודעת משרד המשפטים, מסר מפכ"ל המשטרה אלשיך כי "בהתאם לחוק ההתאמה התעסוקתית, משטרת ישראל מחוייבת לדווח באופן שוטף, אודות ממצאי הבדיקות לשר לביטחון פנים. לקראת מינוי מפכ"ל חדש (עוד טרם פורסמו שמות המועמדים) ובשל חובת הדיווח של משטרת ישראל לועדת גולדברג, התקיימה התייעצות בין היועץ המשפטי לממשלה לבין מפכ"ל המשטרה על הדרך הנכונה לממש את חובת הדיווח".
עוד אומר אלשיך, כי "משנקבע על ידי וועדת גולדברג כי יוצג לה מועמד אחד בלבד, עמדת המפכ"ל היתה להעביר מידע אך ורק על המועמד שיוצג! וזאת על מנת לשמור על פרטיותם של שני המועמדים האחרים וכדי לצמצם למינימום ההכרחי העברת מידע שלא יעשה בו שימוש משהובהר לפני מספר ימים כי הבקשה היא להעביר מידע על שלושת המועמדים לבדיקה מקדימה של היועמ"ש עבור השר לבט"פ, הועבר כלל המידע, תוך השלמות שבוצעו על ידי היועמ"ש של המשטרה לבקשת משרד היועמ״ש לממשלה".
אלשיך הבהיר כי המידע שהועבר כמות שהוא ללא פרשנות או שיקול דעת. "שיקול הדעת נשאר בידי היועץ, השר וועדת גולדברג. אין זה מתפקידה של משטרת ישראל להחליט מי ראוי להיות מפכ"ל" והזכיר כי אותו דבר נעשה כשהוא מונה למפכ"ל והשב"כ העביר חומר עליו. 
אלשי טען כי גורמים בתקשורת בחרו להציג את הדברים בצורה מעוותת, רחוקה מקשר אמיתי למסמך ולייחס מניעים זרים להעברת החומרים האמורים. "הגם שהורגלנו, שגם כאשר אנו פועלים על פי החוק וביושרה מלאה, הדברים מוצגים באופן הפוך לאמת, לאור הרגישות והעיסוק הפעם באנשינו אנו, מבשרו של הארגון. החלטתי לפרסם הבהרה מפורטת זו.  גם ניסיון הכפשה זה לא ירפה את ידינו בשליחותנו, לא יסיט אותנו מדרכנו". 
"לא נסכים לקחת חלק במסע הכפשות זה או אחר, לא ניגרר למתקפות חסרות שחר שנועדו לשבש את עבודת המשטרה או לפגוע בראשיה ולא ניקח חלק בשיח לא מכובד ולא ראוי מעין זה".