היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הורה לראש הממשלה נתניהו כי עליו לחדול מאיסוף מידע מרשת האינטרנט נגד עמותות שמאל ישראליות או על מקורות המימון שלהן. מנדלבליט הוסיף והורה כי כל מידע כזה שכבר נאגר ונאסף עלו חייב להימחק מיידית. לטענת מנדלבליט כל איסוף מידע שכזה חייב להיות מגובה בחוק המסמיך את הממשלה לעשות כן, אולם מבירור שנערך עלה כי הסמכה זו איננה קיימת. 
החלטת מנדלבליט מגיעה בעקבות פנייה ועתירה שהגיש עו"ד שחר בן מאיר נגד ראש הממשלה. לפני כשלושה חודשים פרסם משרד ראש הממשלה את ההודעה הבאה, בה נכתב "בעקבות מאמצים מדיניים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, האיחוד האירופי הודיע שיפסיק לאלתר את המימון וההתקשרות עם העמותה הפועלת בישראל "המועצה להגנה על החירויות", שמערערת על זכות קיומה של מדינת ישראל ופועלת להשחרת פני המדינה בעולם". נתניהו הגיב בהודעה הרשמית כי "זוהי רק ההתחלה. נמשיך לפעול בנחישות נגד ארגונים שפועלים לעשות דה לגיטימציה למדינת ישראל ושחותרים להשחיר את שמה של המדינה ושל צה"ל ברחבי העולם".
 
תשובת היועמ"ש לעתירהתשובת היועמ"ש לעתירה

עו"ד בן מאיר עתר נגד המדיניות של נתניהו וטען כי מדובר בפגיעה חמורה בחופש הביטוי של חברי העמותות אלא שמדובר בפעולה מנהלית נעדרת כל סמכות ועומדת בניגוד לעקרון חוקיות המינהל. לטענת בן מאיר, אין לראש הממשלה סמכות לפעול בתפקידו הממלכתי ודרך גורמי השלטון להפסקת המימון של עמותות שמאל או לאסוף מידע עליהן. לטענת בן מאיר, עצם הפניה לגורמים חיצוניים בקשר למימון עמותות מלמדת אף על מעקב ובילוש אשר מבצעים גורמי שלטון בישראל אחר מקורות המימון של אותן עמותות. לדבריו, "כבר פעולת מעקב ובילוש זו נעדרת כל סמכות, שכן אין ומעולם לא ניתנה סמכות לממשלה בישראל לעקוב אחר מקורות המימון של עמותות או בכלל על אזרחיה, למעט במקרים הקבועים בחוק". בן מאיר טען עוד, כי לראש הממשלה אין סמכות לפנות אל גורמים חיצוניים בקשר למימון של עמותות, אפילו לא לרשם העמותות. "במילים פשוטות וברורות יותר, הפעולות של ראש הממשלה ושל שר החוץ, כמתואר בעתירה זו, הן בבחינת "איש העקום בעיניו יעשה", בניגוד למושכלות יסוד של המשפט המנהלי התקף במדינת ישראל. ראש הממשלה ושר החוץ רשאים, כאנשים פוליטיים לחלוק או להתנגד – מבחינה פוליטית – לדעות או למעשים של עמותה כזו או אחרת. אך אין הם רשאים ואינם מוסמכים לערב בתוך תפקידם הממלכתי, את הדעות הפוליטיות שלהם ולפעול לאור הדעות הפוליטיות בהיעדר כל סמכות".