בצל חקירת פרשת "היהלום השחור", שבמהלכה קפצה אחת הנחקרות אל מותה בנסיבות שטרם הובררו, נודע כי איש העסקים לב לבייב השוהה ברוסיה ואחריו מחפשים בלשי היחידה הארצית לחקירות פשיעה חמורות ובינלאומיות (היאחב"ל), מוכן להגיע לארץ ולהיחקר וזאת בכפוף למספר תנאים. לפני כעשרה ימים נפגשו פרקליטיו של לבייב, בראשות עו"ד איתן מעוז, עם מפקד היאחב"ל תנ"צ חיים ניסים והציגו בפניו כי מפרסום בכלי התקשורת נודע למרשם כי הוא דרוש לחקירה במסגרת פרשת היהלום השחור.
 
במכתב שהפקיד עו"ד מעוז ברשותו של תנ"צ ניסים, אשר ריכז את תוכן השיחה ביניהם, מבהיר לבייב כי הוא נכון למסור את גרסתו ומוקדם ככל שניתן. על פי הכתוב, לבייב מוכן למסור את עדותו, בין אם ברוסיה שם הוא שוהה במסגרת עסקיו ובין אם בארץ, אך רק בתיאום מוסכם מראש ובתנאי שישהה במעצר בית ולאחר מכן יורשה לחזור לרוסיה בתמורה לערובה נכבדת וישוב לחקירה בתיאום מראש ובפרק זמן סביר.
 

לדבריו, לבייב מעוניין למסור את גרסתו מוקדם ככל שניתן כדי להזים את השמועות ולהסיר את העננה המרחפת מעל לראשו. 

במשטרה, לעומת זאת, לא מקבלים את מסמך התנאים שהעביר לבייב באמצעות עו"ד מעוז ומציינים כי "לב לבייב ייחקר ככל חשוד אחר בכל פרשה שהיא, ללא שום הצגת תנאים טרם החקירה. אנחנו לא מנהלים משא ומתן עם החשוד לפני החקירה, כך גם מול לבייב, שהחקירה בעניינו מתנהלת. כל חשוד בעניינו שווה בפני החוק, ולבייב ייחקר כשיגיע לארץ. אנחנו לא מסכימים לתנאים מקדימים".