בית המשפט המחוזי בירושלים זיכה הבוקר (שני) את סלומון רדאי מרצח חברתו פוקטה בוגלה (מימי) בשנת 2003, זאת ארבע שנים לאחר הגשת כתב אישום נגדו. כמו כן, בית המשפט קבע כי טוב יעשו גורמי החקירה והתביעה אם יבחנו את התקלות והערות שפורטו בהכרעת הדין, הן בעניין הפעלת המדובב והן לגבי חקירתן של שתי העדות שהעידו לגבי סוגיית המפגש המוקדם. הפרקליטות הודיעה כי תלמד את פסק הדין ותשקול את צעדיה בהתאם.


ההחלטה התקבלה בעיקר לאור קביעתו של בית המשפט כי נפלו פגמים בשלוש הודאותיו של הנאשם בפני המדובב, וכן קשיים בעדויות נוספות שהובאו בפני בית המשפט. מדובר בחקירה סבוכה שהתנהלה החל ממועד הרצח בשנת 2003 ועד לשנת 2014, אז נעצר רדאי לאחר שהודה (בפעם השלישית) בפני הסוכן המשטרתי בביצוע המעשה.

השופט יורם נועם כתב בהכרעת הדין כי "בענייננו קופדו חיי המנוחה ברצח אכזרי בשנת 2003, שהמשטרה עמלה על פענוחו במשך למעלה מעשור, אך כמבואר בהרחבה לעיל נותרו סימני שאלה באשר לזהות הרוצח ולאור נסיבות האירועים ונסיבות החקירה לא ניתן לבסס נגד הנאשם הרשעה בפלילים".
 

עו"ד ודים שוב, הסנגור הציבורי המחוזי ועו"ד מאיה ברקאי, שייצגו את רדאי מטעם הסנגוריה הציבורית, אמרו לאחר ההחלטה כי "אנו מברכים על החלטת בית המשפט שהוציא את הצדק לאור. סלומון עצור במשך 4.5 שנים על עבירה שלא ביצע וכך טען לכל אורך הדרך. אנו שמחים שסלומון חוזר למשפחתו. הכרעת הדין מצטרפת לשורת פסקי הדין שבהם בתי המשפט ביקרו באופן חריף את אופן הפעלת המדובבים וסוכנים ואנו מקווים שרשויות האכיפה יפנימו את הערות בית המשפט".