המשנה ליועמ"ש, עו"ד רז נזרי, סבור שהמאגר של הנהלת בתי המשפט, המכיל נתונים אישיים על אזרחים הכותבים פוסטים ברשתות החברתיות נגד שופטים, הוא "בעייתי ומעלה קשיים שונים", כך עולה ממכתב ששלח היום (שלישי) עוזרו של נזרי לתנועה למשילות ודמוקרטיה. 

מהתנועה למשילות ודמוקרטיה נמסר כי זו התפתחות מבורכת ביותר, במיוחד לאור העובדה שבחודשים האחרונים התעקשה הנהלת בתי המשפט להודיע שוב ושוב במענה לפניות התנועה שאין כל בעיה בנוהל ובמאגר.
 
עם זאת, במכתב ששלח היום עו"ד שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה, הוא דורש מהנהלת בתי המשפט ומהיועץ המשפטי לממשלה להודיע על הקפאת השימוש במאגר עד לסיום הבחינה, זאת בשל "הפגיעה החמורה והמתמשכת שבאיסופו של מידע אישי ורגיש על גורמים המבקרים את מערכת המשפטי, באופן שיש בו בכדי להוות אפקט מצנן על חופש הביטוי ופגיעה חוקתית בזכות לפרטיות".

כזכור, לאחרונה נחשף כי הנהלת בתי המשפט אוספת למאגר את נתוניהם האישיים של אזרחים הכותבים פוסטים נגד שופטים ועובדי מערכת המשפט, שלדעת אנשי הנהלת בתי המשפט חורגים מביקורת לגיטימית וחופש הביטוי. 
התנועה למשילות ודמוקרטיה ביקשה למחוק את המאגר, אולם הנהלת בתי המשפט סירבה, בטענה שהמטרה היא הסרת התכנים הפוגעניים החורגים מגדר ביקורת לגיטימית, אולם לטענת התנועה למשילות ודמוקרטיה, מדובר במאגר אישי שאחזקתו מנוגדת לחוק הגנת הפרטיות, הדורש רישום על פי חוק.

מהנוהל הרשמי שקיבלה התנועה במענה לבקשת חופש המידע שהגישה, עולה כי אנשי הנהלת בית המשפט מנטרים באופן שיטתי מידע ברשת ועורכים רישום מפורט של כותבי הפוסטים, כולל פרטיהם האישיים. אם פוסט מסויים מכוון נגד שופט, הוא אף יקבל לידיו עותק שלו. בתגובה להתראה ששלחה התנועה בנושא, השיבה הנהלת בתי המשפט כי היא אוספת פרטים הגלויים לעין כל ברשת האינטרנט - ולכן לשיטתה הדבר מותר על פי חוק.