במכתב שהעבירה לפרקליטם של בני הזוג בנימין ושרה נתניהו, יוסי כהן, אומרת היום (ראשון) המשנה ליועמ"ש דינה זילבר כי אין לקבל את הטענה כי החקירות וההחלטות שהתקבלו במסגרת ההליכים נגד בני הזוג נתניהו הוטו או כי נפל בהם פגם כתוצאה ממעורבותו של ניצב (בדימוס) רוני ריטמן. 
תשובתה של המשנה ליועמ"ש הגיעה בתגובה לפנייתו של עו"ד כהן בבקשה להורות על עיכוב ההליכים נגד ראש הממשלה ורעייתו, וזאת נוכח טענות שהעלה ניצב ריטמן במסגרת חקירתו במחלקה לחקירות שוטרים ולפיהן התלונה נגדו הוגשה ביוזמת משפחת נתניהו. לפיכך, כך נטען, נפגעה יכולת המשטרה לנהל את החקירות באופן אובייקטיבי, ועל כן ביקש כהן להורות על עיכוב ההליכים נגד בני הזוג נתניהו עד לקיום בדיקה יסודית ומקיפה של כל חקירות המשטרה שנערכו בעניינם. 
זילבר ציינה כי "לאחר בחינת הדברים, עמדתנו היא כי יש לדחות את הטענה ולפיה דבריו של ניצב (בדימוס) ריטמן במסגרת חקירתו במחלקה לחקירות שוטרים, מלמדים על פגם שנפל בחקירות ראש הממשלה ורעייתו". 

ריטמן. צילום: ברקאי וולפסון

עוד נאמר, כי באמירות הבודדות שנאמרו על-ידי ניצב (בדימוס) ריטמן אין כשלעצמן כדי ללמד על כך ששיקול דעתו הוטה במסגרת מעורבותו בחקירות ראש הממשלה ורעייתו. המדובר בטענות עקיפות, שנטענו, כמצוין לעיל, בצד טענות אחרות, ואשר ממילא אינן מלמדות על כך שבמהלך חקירות ראש הממשלה ורעייתו, היה ניצב (בדימוס) ריטמן מצוי במצב של ניגוד עניינים שהטה את שיקול דעתו. בהקשר זה יצוין כי גם לו הייתה מתקבלת הטענה ולפיה מלמדים הדברים על מצב של ניגוד עניינים, עוצמתו של זה הייתה חלשה.
"בנוסף, וזה העיקר, כמצוין לעיל, ההחלטות בתיקי החקירה התקבלו בשיתוף גורמים רבים ובכירים ביותר במשטרה ובפרקליטות, וההחלטות המשמעותיות התקבלו על דעת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה. כמו כן, אף שניצב (בדימוס) ריטמן היה מעורב בחקירות, הוא לא היה הגורם המרכזי שעסק בחקירות. אף בכך יש כדי לשלול את הטענה לפיה אמירותיו של ניצב (בדימוס) ריטמן הביאו לפגיעה בחקירות ובהתנהלותה האובייקטיבית של המשטרה". 

כזכור, ראש הממשלה נתניהו פנה ביולי האחרון ליועמ"ש מנדלבליט בבקשה לבדוק את החקירות המנוהלות נגדו ונגד אשתו, וזאת מכיוון שלטענתו הן נוהלו במשוא פנים על ידי ראש להב 433 דאז, ניצב רוני ריטמן. מכתבו של נתניהו בא בעקבות פרסום ב"הארץ", לפיו ריטמן אמר בחקירתו בנוגע להטרדה מינית, כי הוא מאמין כי החקירה נפתחה בגלל מעורבותו ב"תיק המעונות" נגד משפחת נתניהו.