יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נוה, שלח מכתב התראה לפני תביעה לגלי צה"ל והעיתונאית הדס שטייף, בו הוא דורש פיצוי של 5 מיליון שקלים בעקבות הפריצה לטלפון הסלולרי שלו, מה שהביא לחקירת פרשת "מין תמורת מינוי". "דומה שקשה עד מאוד להיזכר בהתנהלות עיתונאית כה לקויה ופסולה כפי זו העומדת על הפרק כעת, התנהלות שקשה ליישבה עם אמת מידה חוקית או עיתונאית כלשהי", כתב פרקליטו של נוה, עו"ד בועז בן צור. "בשבועות האחרונים ביצעתם שורה של עבירות פליליות, כשקיבלתם לידיכם את המכשירים, העתקתם את תוכנם, עיינתם בתכתובות אישיות ושידרתם אות עיקרי הדברים מעל גלי האתר ומסרתם אותם לידי המשטרה". 

לדברי בן צור, "מדובר בהתנהלות שאיננה חוקית ופגעה פגיעה חריפה ביותר במרשנו, כמו גם בצדדים שלישיים". על כן דורש נוה, מלבד פיצוי של 5 מיליון שקלים, גם החזרת כל החומרים תוך 24 שעות והתנצלות. אתמול הגיש נוה תלונה במשטרה נגד תחנת הרדיו ונגד שטייף וגורמים נוספים בגין גניבה, פריצה ושימוש בטלפון הנייד שלו. לטענתו, החומר שהוביל לפתיחה בחקירה נגדו הושג בעבירה. לדבריו מדובר בחדירה פלילית ובוטה שלא זכורה כמוה מצד כלי תקשורת כלשהו.

במסמך נכתב: "בתמצית, כעולה מדיווחים אחרונים בתקשורת, החקירה בעניינו של מרשנו נפתחה לאחר שכתבת גלי צה"ל, גב' הדס שטייף, קיבלה לידיה - בניגוד לחוק - את מכשיר הטלפון הנייד של מר נוה. ויובהר מיד: מדובר במכשיר טלפון נייד פרטי, המוגן בסיסמה המאפשר גניסה, שאיננו אמור להימצא בידיו של איש זולת מר נוה. לאיש אין היתר או רשות לעשות בו שימוש כלשהו. ממילא, היתר או רשות כאמור לא ניתנה לאיש - לא לגב' שטייף ולא לכל גורם אחר"
"עם קבלת המכשיר פנתה גב' שטייף ל'מומחה אבטחה', אשר פרץ (כך ממש) את מכשיר הטלפון הנייד. לאחר זאת, עיינה הגבק שטייף בתכנים שבמכשיר הפרטי. אגב כך נחשפה גב' שטייף לשיחותיו האישיות של מר נוה. בצד זאת, האזנה לשידורי גלי צה"ל עם הפיכת החקירה לגלויה לימדה - מתוך דברי הכתבים והשדרים בה - כי לתכולתו של המכשיר נחשפו גם ראש מחלקת החדשות, גב' אילאיל שחר; מר רזי ברקאי, מגיש התכנית "מה בוער"; עורכת התכנית, הגב' נורית קנטי; ויכול שגורמים נוספים", הוסיף.
נוה דורש כי ייחקרו גניבת מכשיר הטלפון שלו, העברתו לידי הדס שטייף, הגורמים שהחזיקו ומחזיקים עדיין בחומרים, העיון והשימוש בחומרים. נוסף לכך נוה דורש כי תיחקר הדלפת התכתובות האישיות והפרטיות ממכשיר הטלפון שלו.
עוד נכתב כי "נטילת המכשיר, הפריצה אליו, קבלתו והחזקתו, העיון בו והדלפת החומרים המצויים בו - כל אלה מהווים עבירות פליליות ברורות, המחייבות חקירת משטרה. כפי שאנו מבינים, לעת הזו מוחזק החומר שהופק מהמכשיר בידי גלי צה"ל, ובפרט בידיה של גב' שטייף. נציין, כי קבלת והחזקת המכשיר, כשלעצמה, איננה חוקית, והיא מקימה עבירות של קבלת נכסים שהושגו בפשע והחזקת נכס חשוד. לא רק זאת, גם החדירה למכשירו האישי של מר נוה מהווה עבירה פלילית לכל דבר ועניין".
3 עדים מסרו עדות, חקירת מחש קרובה לסיכום וממתינים למצצאי הניחה הסופיים. עולה שאין אינדיקציה לירי בראש, לפי מה שהן רואים התנהלות השוטר היתה תקינה ועל פניו לאור העדויות ודבריו של השוטר לפיהם חש סכנה לחייו