לאחר הכרעת היועמ"ש: תיק 4,000, אולי החמור מבין התיקים, בו ראש הממשלה הואשם בשוחד, בכפוף לשימוע, לאחר חשיפת המלצות היועמ"ש היום (חמישי) חשף התנהלות חמורה של נתניהו מול איש העסקים שאול אלוביץ'. מן כתב האישום עולה: "ביום 25.1.2015 התפרסמה בוואלה ידיעה שכותרתה: 'עדויות העובדים נגד שרה נתניהו נחשפות'. לאחר הפרסום פנית לאלוביץ' ודרשת להסיר את הידיעה. בין לבין, פנה אלוביץ' לישועה והורה לו להסיר את הכתבה".
"תוריד מיד, זה ימנע את אישור יס, אני הורג אותך" אמר איש העסקים למנכ"ל אתר החדשות, ועל פי כן, הידיעה אכן הוסרה. עוד עולה מכתב האישום: "ביום 26.01.2014 פורסמה ידיעה בוואלה שכותרתה: 'קריאה לנתניהו: מנע הקשר בין בנך לזוגתו הנורבגית'. בעקבות פרסום זה פנה רובינשטייין, בהנחייתך, לאלוביץ' וישועה בדרישה להסיר את הידיעה. בעקבות דרישתך פנה אלוביץ' לישועה על מנת שידרדר את הידיעה, והיא דורדרה למקום שולי באתר".

כך נפתח מסמך החשדות שהופץ על ידי הפרקליטות: "חומר החקירה בתיק 4000 מעלה, בתמצית, כי נרקמה מערכת יחסים של "תן וקח" - בין אלוביץ' לבין נתניהו. לפי חומר החקירה, מצד אחד, אלוביץ' היטה את הסיקור ב"וואלה" לטובת נתניהו, באופן חריג ביותר, כדי שייטיב עמו ועם חברות שבשליטתו ובהן חברת "בזק", ומצד שני, פעל נתניהו, תוך ניצול כוחו השלטוני והביצועי בתחום הרגולטורי, כדי להיטיב עם חברת "בזק", בתמורה להטיית הסיקור".

עוד נכתב כי: "לפי הראיות, נתניהו דרש בעצמו ובאמצעות מקורביו, באופן תדיר, פעמים רבות, הטיה של הסיקור באתר "וואלה". אלוביץ' פעל רבות למימוש הדרישות שהתקבלו מנתניהו וסביבתו, באמצעות הנחיית אנשי האתר ובראשם מנכ"ל וואלה, אילן ישועה. מדובר היה בהשתדלות חריגה ביותר בעבור נתניהו, ובהיענות חריגה לדרישותיו - מבחינה כמותית ואיכותית - אם בדרך של הענקת סיקור אוהד וחיובי, ואם בהסרה או עיכוב של סיקור בעל גוון ביקורתי, והכל באופן שמשרת את מטרותיו של נתניהו".

"ואכן, במקביל, נתניהו, בכובעו כשר תקשורת וכראש הממשלה, אישר או היה מעורב באישור, של פעולות רגולטוריות משמעותיות ביותר הנוגעות לאלוביץ' ועסקיו שהיטיבו עימו בסכומי עתק", נוסף על ידי היועמ"ש, "חומר הראיות מלמד כי כל הפעולות האלה נעשו מתוך רצון של נתניהו לספק תמורה לחברת 'בזק' וחברות נוספות שהיו בשליטת אלוביץ' בעבור הטיית הסיקור ב'וואלה' וביודעו שההיענות החריגה של אלוביץ' ניתנה לו מתוך ציפיה ומטרה שיפעיל את סמכויותיו השלטוניות לטובתו".