שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין הביע היום (שני) עמדה חריגה בנוף המשפטי וכתב בפסק דין כי יש לאפשר לרשויות המדינה או לשרי הממשלה לשכור את שירותיהם של עורכי דין פרטיים כאשר עמדתם סותרת את עמדת היועץ המשפטי לממשלה. לדבריו, יש "לקבוע חריג לעיקרון של 'קול אחד' אשר יחול במקרים של חילוקי דעות לגיטימיים בנוגע ליישומם של כללי משפט שונים, ובפרט לגבי יישומם של עקרונות משפטיים גמישים ומושגי שסתום כגון 'סבירות', 'מידתיות', וכיוצא באלה. במקרים אלו, מן הדין שהרשות תורשה להציג בפני בית המשפט את עמדתה באמצעות עורך דין משל עצמה, אשר יציג עמדה זו במיטבה וללא כחל וסרק".לדברי השופט שטיין, שאמר את הדברים בפסק דינו לגבי בג"ץ החלב, במקרים בהם היועמ"ש מתנגד לעמדת הממשלה מטעמים עמומים ולא נחרצים כגון 'מידתיות' או 'סבירות' וכיוצא באלה, יש לאפשר לממשלה להציג עמדה שמנוגדת לעמדת היועמ"ש. זאת בניגוד לנהוג זה עשרות שנים שעמדת המדינה מיוצגת אך ורק על ידי היועמ"ש, גם אם דעתו הופכית לעמדת השר נגדו הוגשה העתירה.אולם למרות האמירה התקדימית, עמדתו של שטיין נותרה במיעוט. השופטים עוזי פוגלמן ומני מזוז קבעו כי המדינה תמיד צריכה לדבר בקול אחד, והוא קולו של היועץ המשפטי לממשלה. השופט פוגלמן כתב: "עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה כפי שנמסרה לבית המשפט, היא עמדתה של המדינה", והוסיף לצטט את המשנה לנשיאת העליון בדימוס אליקים רובינשטיין שכיהן גם כיועמ"ש: "כידוע יש מדינת ישראל אחת, וממשלה אחת, ויועץ משפטי לממשלה אחד, ופרקליטות מדינה אחת שמייצגים את כל גופי המדינה [...] תזמורת אחת היא ומנצח לה אחד, במישור הכולל – הממשלה, שבמקרה של חילוקי דעות על ראש הממשלה להביא את הדברים לדיון ולהכרעה בה, ובמישור המשפטי – היועץ המשפטי לממשלה"השופט מזוז, שכיהן בעבר כיועמ"ש, הצטרף לעמדתו של השופט פוגלמן וכתב כי "בהערתו הקצרה מבקש חברי השופט שטיין לערער על מושכלות יסוד אלה. על כן, לנוכח חשיבות הנושא מצאתי לנכון להציג הסתייגותי ההחלטית מגישתו, גם אם בתמצית".פסיקתו של שטיין נוגעת גם לוויכוח המשפטי סביב החלטתו של שר המדע אופיר אקוניס שלא לאשר את מינויה של פרופ' יעל אמתי לחברה במועצת הנגידים של הקרן הישראלית-גרמנית למחקר מדעי בשל קריאתה בעבר לסרב לשרת בשטחים. בעקבות ההחלטה נעשתה פנייה לבג"ץ, בה הביעה הפרקליטות התנגדות לעמדת השר,  ואילו אקוניס ביקש לייצג את עצמו, גם כן בניגוד לעמדת היועמ"ש