נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות הגישה היום (ראשון) לשרת המשפטים, ח"כ איילת שקד, וליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, את הדוח השנתי לשנת 2018. מהדוח עולים נתונים מעניינים לגבי גידולים משמעותיים במספר הפניות לנציבות, במספר התלונות שנמצאו מוצדקות וכן במספר ההמלצות האופרטיביות שניתנו בשנה החולפת על ידי הנציב. 
כך, למשל, במהלך שנת 2018 הוגשו לנציבות 511 פניות, לעומת 356 פניות שהוגשו בשנת 2017. מדובר בעלייה של למעלה מ-43% במספר הפניות. מתוך פניות אלו, 367 פניות הוגדרו כתלונות – שיעור המהווה עלייה של למעלה מ-47% ממספר התלונות שהוגשו במהלך השנה הקודמת. יתר הפניות נשלחו לנציבות לידיעה בלבד (23%) ולבקשות בירור בנוגע לסמכויותיה (5%). 
עוד עולה מן הדוח כי בכ-90% מהתלונות, הסתיים הטיפול במהלך שנת 2018, וניתנה בהן החלטה לגופו של עניין, כאשר הזמן הממוצע לבירור תלונה עמד על כ-35.5 ימים בלבד. 

79 מהתלונות בהן ניתנה החלטה במהלך שנת 2018 נמצאו מוצדקות (כ-22%) – שיעור המהווה גידול של כ-93% מסך התלונות שנמצאו מוצדקות במהלך שנת 2017.
26 תלונות לוו בהמלצה אופרטיבית בצידן- פי 2 משנה קודמת (לשם השוואה, בשנת 2016 נמצאו מוצדקות 16 תלונות, שהיוו כ-8% מכלל התלונות שניתנה בהן החלטה באותה שנה, כשהחלטה אחת מתוכן לוותה בהמלצה אופרטיבית בצידה; בשנת 2017 נמצאו מוצדקות 41 תלונות, שהיוו כ-14% מכלל התלונות שניתנה בהן החלטה, כש-13 החלטות מתוכן לוו בהמלצה אופרטיבית.
מתוך 79 התלונות שנמצאו מוצדקות במהלך שנת 2018: 62 התייחסו לפרקליטות, 9 תלונות התייחסו לתובעים המחזיקים בהסמכה או בייפוי כוח מטעם היועמ"ש, 9 תלונות התייחסו למשטרה (התביעה המשטרתית ויחידת ההסדר המותנה) ותלונה אחת התייחסה ליועץ המשפטי לממשלה.