הארכת מעצר נוספת: נשיאת בית משפט השלום בראשון לציון, השופטת עינת רון, האריכה היום (ראשון) פעם נוספת את מעצרו של עד המדינה בפרשת הצוללות, מיקי גנור, בחמישה ימים. כזכור, מעצרו של גנור, החשוד בשורה של עבירות חמורות לרבות מתן שוחד הלבנת הון ושיבוש הליכי חקירה, הוארך בפעם הראשונה ביום רביעי שעבר, בבית משפט השלום ועל החלטה זו הגישו פרקליטיו עורכי הדין בועז בן צור ומאיר ארנפלד ערעור לבית המשפט המחוזי במרכז, שאכן קיבל את הערעור והורה לשחררו למעצר בית.אלא, שלבקשת המשטרה עיכב בית המשפט את השחרור, ופרקליטות המדינה הגישה בשישי האחרון ערעור לעליון, בו ביקשה להשאיר את גנור במעצר. שופט העליון מני מזוז החליט לקבל את הערעור וציין בהרחבה כי נסיבות מסירת גרסתו החדשה של גנור מחייבות חקירה, תוך שהוא שוהה במעצר זאת מאחר וקיים חשד לשיבוש הליכי משפט. על החלטה הזו נשענה היום השופטת רון שציינה כי היא מורה על הערכת מעצרו של החשוד בחמישה ימים נוספים ומפרטת: "בית המשפט העליון התייחס בהחלטתו באופן מפורט ונרחב לפרשה זו וציין כי מדובר בפרשה שיש בה חשיבות ציבורית רבה ועל כן לאור דבריו בהחלטתו, לא אוסיף ואכביר במילים על מהות החקירה ועל חשיבותה באינטרסים הציבוריים".עוד הוסיפה רון: "השאלה העומדת, וביתר שאת היום, היא שמדובר על בקשה להארכת מעצר שנייה, והאם קיים חשש לשיבוש חקירה על ידי החשוד, והאם חל שינוי בנסיבות מאז החלטתי הקודמת, אז קבעתי שקיים חשש לשיבוש הליכי חקירה וכי חשד זה אינו נובע מימיה הראשונים של פרשה זו ומחקירתו הראשונה של החשוד בפרשה זו מלפני שנה ומחצה ומהזמן הקרוב לתקופה זו אלא מהזמן האחרון ממש וקיבל סימוכין בחומר שהובא בפני".השופטת רון מוסיפה כי לאותו חשד עליו התבסס העליון בהחלטתו: "עדיין שריר וקיים". השופטת רון מציינת כי על פי החלטה הקודמת המשטרה התקדמה בחקירה כפי שהתחייבה לעשות זאת ומסתבר שבמהלך הפעולות חקירה נמצא ביסוס לאותו שיבוש הליכי חקירה ומתחזק כדבריה."הנה כי כך לא רק שלא הופג החשש לשיבוש הליכי חקירה, אלא שחשד זה בוסס ואף התרחב לתחומים נוספים, כולם כאמור עם הזמן האחרון". נשיאת בית משפט השלום התייחסה לטענת באי כוחו של החשוד לפיה החשדות שהיא נתמכת בהן לא הוטחו בפניו של החשוד ואמרה כי הצגת החומר בפני החשוד והטחתו בפניו היא לפי שיקול דעת גורמי החקירה ולפי התפתחות ומערכיה כי כך ייעשה גם בנקודה זו.עוד התייחסה השופטת רון לטענת באי כוחו של החשוד לפי גנור התייצב מיוזמתו במשרדי היאל"כ וביקש לשנות את גרסה הקודמת ולכן לטענתם אם היה רוצה יכול היה לשבש חקירה עוד בטרם הגיע לגורמי החקירה. על כך הגיבה השופטת רון: "הדברים נכונים אך הם נכונים בחלקם ולא לחלוטין שכן לחשוד אם שליטה על כל חומר החקירה בפרשה זו המצוי אצל גורמי החקירה ולא כולו בידיעתו. אין הוא גם יודע או יכול לצפות לגמרי את כל פעולות החקירה שתבקש המבקשת לעשות בעקבות שינוי הגרסה ועל כן יכול לעלות חשש ממשי לשיבוש הליכי חקירה גם בעקבות שינוי גרסה יזום ובעניינו כפי שציינתי לעיל עולה חשש ממשי כזה".מיד לאחר מכן הורתה השופטת רון על הארכת מעצרו של החשוד בחמישה ימים וזאת כשהיא מציינת כי לא ניתן להחליף את הישארותו במעצר בהישארות בחלופת מעצר. במהלך הדיון ביקש פרקליטו של החשוד מנציג המשטרה רפ"ק עורך דין צחי חבקין שהמשטרה תציין כי גנור לא ביקש לשפר את הסכם עד המדינה מאז מעצרו שבוע שעבר. פקד חבקין ביקש להשיב כבכתב מה עורר תמיהה בקרב הפרקליט: "יש פיל לבן בחדר לתחושתי שלא נגענו בו עד עכשיו. יש לכם אינדיקציה שמן דהוא השפיע על החשוד לחזור בו לשיטתכם מההסכם? גורם כלשהו חיצוני? נציגיה משטרה בדיון רפ"ק עוד חבקין ופקד עו"ד אור רובין זלאיט ביקשו שלא להשיב על שאלות אלה".

עו"ד בועז בן צור טען כי מרימים את הקול על החשוד בצעקות וציין כי מרשו רוב זמן החקירה אינו יושב אלא מתהלך ושוכב בשל נסיבותיו הרפואיות וביקש להתחשב בחשוד". בדיון אישרה המשטרה כי בחמישי שעבר התקיים עימות בין גנור למקורבו עו"ד שמר, שהטיח בפניו שאינו אומר את האמת בגרסתו החדשה.