בג"ץ דחה היום (ראשון) ברוב דעות את עתירת איחוד מפלגות הימין לקדם את עו"ד בן גביר (עוצמה יהודית) למקום החמישי ברשימה, זאת לאחר פסילתו של מיכאל בן ארי. השופטים נעם סולברג ומני מזוז דחו את העתירה לעומת דעתו החולקת של השופט אלכס שטיין שסבר שיש לקבל את העתירה. 


בהחלטה הוסבר כי "השופט סולברג קבע כי חוק הבחירות לכנסת יוצר הסדר שלילי אשר אינו מאפשר לערוך תיקונים ברשימה, בעקבות פסילתו של מועמד מכוח סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת. לעמדתו, יצירת הסדר חוקי מקיף וממצה בעניין זה היא מלאכה מורכבת, חקיקה-שיפוטית, שלבית המשפט אין את הכלים המתאימים לעשותה".
 
"מנגד", לעומת זאת, "סבר השופט א' שטיין כי בחוק הבחירות לכנסת קיימת לקונה באשר לאפשרות לתקן את הרשימה שאחד ממועמדיה נפסל מכוחו של סעיף 7א לחוק היסוד; ומשכך, הכללים בדבר השלמת לקונה מחייבים את ועדת הבחירות לתת למפלגה אפשרות לתקן את רשימתה לפי רצונה, וזאת לנוכח חשיבותה של הזכות לבחור ולהיבחר וכן לאור הדרישה שבחוק היסוד כי הבחירות לכנסת תהיינה שוות. השופט מ' מזוז הצטרף לעמדת השופט סולברג, תוך הדגשה בין היתר, כי אין מדובר בענייננו בלקונה הטעונה השלמה אלא בהסדר פוזיטיבי של המחוקק ששלל אפשרות של תיקונים ברשימה בעקבות פסילת מועמד, וכי מסקנה זו אינה עומדת בסתירה להוראות חוק יסוד: הכנסת".

בעוצמה יהודית תקפו בחריפות את ההחלטה. בן גביר אמר כי "שוב הוכח כי הדבר האחרון שמעניין את בג"ץ הוא עניין הצדק שהשופט סולברג תהה עליו בדיון אך לא נתן לו ביטוי בהחלטה. התחושה היא ששופטי בג"ץ לא רוצים שאהיה בוועדה למינוי שופטים, אבל אני מאמין שהציבור יאמר את דברו בקלפי". 
עוד אומר חבר מפלגת עוצמה יהודית כי "מעניין שבכל הנוגע לסוגיות הנוגעות לשמאל, שופטי בג"ץ מתערבים באופן בוטה ומפרשים את החוק בפרשנות מרחיקת לכת, אולם במקרה שלנו לא מצאו לנכון לעשות זאת. השופטים יודעים שבניגוד לשינויים קוסמטיים של פוליטיקאים אחרים, אני היחיד שאשים סוף לשלטון בג"ץ. אני מכבד ומעריך את השופטים אך  אני מגיע לכנסת כדי לשנות באמת".