היום (שני) נכנס לתוקפו חוק אי ההפללה במסגרתו החליטה הממשלה על מדיניות אכיפה חדשה כנגד בגירים הצורכים את סם הקנאביס ללא רישיון. על פי אותה החלטה גובש הסדר חדש בפקודת הסמים המסוכנים ובחוק סדר הדין הפלילי, לפיו תאכוף המשטרה עבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית בדרך של הטלת קנס.

גורמים בכירים במשטרה ציינו כי בשיחות סגורות במשטרה נקבע כי לא תתבצענה פשיטות חריגות מעבר לאלו המתקיימות כיום ולא יופעלו כוחות סמויים, אולם, תתבצע אכיפה יזומה על פי בחינת ההתרחשויות והנוהל שנקבע הנו הוא כי כנגד הצרכנים תופעל שיטת הקנסות כאשר במקרה הראשון ייקנס הצרכן בסכום של 1,000 שקלים,  במקרה השני בסכום של 2,000 שקלים ובמקרה נוסף יופנה הצרכן להליך של סגירת תיק בהסדר מותנה. יובהר כי מודל האכיפה המתוכנן משלב כלים מהמישור המנהלי לצד אמצעים פליליים "קלאסיים".

במשטרה מבהירים כי החוק נועד ליצור הלימה מידתית בין אזרחים נורמטיביים אשר ביצעו עבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית, והם יופנו למנגנונים חלופיים להליך פלילי. בכך, לא ייאלצו להתמודד עם התיוג הנלווה להליך זה. המודל המשולב מותיר למדינה להתמודד עם מקרים חמורים והתמכרויות תוך שימור ההרתעה של מערכת אכיפת החוק.

חשוב להדגיש כי העובדה שהמדינה החליטה על הטלת קנס כנגד צרכני סמים אינה משנה את סיווג העבירה שבגינה מוטל עליהם הקנס לכאורה, והיא נשארת תחת קטגוריית עבירות מסוג עוון.

החוק מאפשר להרחיב את מאמצי האכיפה ולהתייחס בחומרה המתבקשת למחוללי עבריינות הסמים המסוכנים - סוחרי סמים, מייצאים, מייבאים, מתווכים, מייצרי ומגדלי סמים מכל סוג שהוא, משתמשים חוזרים ועוד.

גורמים המעורים ברזי החוק מסבירים כי כספי הקנסות ישמשו לטובת הסברה, חינוך וטיפול בתחום מניעת השימוש בסמים. בהתאם להחלטת הממשלה, המדיניות כאמור תכנס לתוקפה כהוראת שעה למשך שלוש שנים, אשר בסיומן ייבחנו השלכותיה ויוחלט האם להאריך את תוקפה.