עורכי דינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו פנו היום (ראשון) במכתב ליועץ המשפטי לממשלה בו הכחישו את הטענות כי סירבו לקבל את חומרי החקירה. "היום התייצב במשרד, ללא כל תיאום מוקדם, שליח מטעמכם שהתיימר להמציא באופן חד צדדי את ליבת חומרי החקירה לצורך השימוע, על גבי מדיה מגנטית. בהיעדר הפרקליטים מהמשרד, השליח בחר שלא להשאיר את החומרים במשרד", נכתב.
עוד נכתב: "הניסיון להמציא לנו באופן חד צדדי את חומרי החקירה, חרף ההודעה המפורשת בכתב שמסרנו לכם כי לא קיבלנו על עצמנו את האחריות להליך השימוע, אינו במקומו. הודענו לכם במפורש כי פרקליטיו של ראש הממשלה התנו את קבלת אחריותם לטיפול בהליך השימוע, בהסדרה תחילה של תשלום שכר טרחתם. אין באמור לעיל משום מיצוי הטענות ו/או ויתור על טענה כלשהי".


 

מוקדם יותר היום, משרד היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי הוא ביצע ניסיון נוסף להעביר את חומרי החקירה בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו לידי פרקליטי האחרון, אך הם - במה שהוגדר כתמוה במשרד היועמ"ש, סירבו לקבלם. בהודעה שיצאה מטעם משרדה היועמ"ש צויין גם כי לחומרי החקירה צורף מכתב בו היועמ"ש הציע דחייה במועד תיאום השימוע שאמור להיערך לראש הממשלה, עד ל-20 לחודש, אך גם את מכתב זה סירבו נציגי רה"מ לקבל.בהודעת היועמ"ש נכתב כי היועמ"ש "השיב לפניית סנגוריו של ראש הממשלה מערב יום הזיכרון, שבה הודיעו כי מרשם מעוניין בקיומו של שימוע והציגו בקשות שונות בנוגע לחומרי החקירה. היועץ המשפטי לממשלה מסר בתשובתו, כי הוא רואה חשיבות רבה בקיום הליך השימוע, וכפי שנמסר לא אחת - ככל שההליך אכן יתקיים, בכוונתו לקיימו בלב פתוח ובנפש חפצה".פרקליטי נתניהו עורכי הדין נבות תל-צור, טל שפירא ועמית חדד. צילום: אבישי גרינצייגפרקליטי נתניהו עורכי הדין נבות תל-צור, טל שפירא ועמית חדד. צילום: אבישי גרינצייג"לעניין זה היועץ המשפטי לממשלה הבהיר כי קיים קושי רב בטענה בדבר היקף חומרים גדול או בדבר הזמן הרב הדרוש ללימודו, שעה שהיא נטענת ממי שבחר משך תקופה כל כך ארוכה שלא לקבל את חומר החקירה ולהתחיל לעיין בו"' המשיך היועמ"ש, "עם זאת, מובן כי הסנגורים רשאים לבקש בקשות שונות בקשר להליך השימוע, והדברים יישקלו לגופם בשים לב למכלול הנסיבות, כפי שנעשה על ידי התביעה הכללית כדבר שבשגרה". 
"לשם קידום הליך השימוע בתיקי החקירה הנדונים, ביחס לכל אחד מהחשודים, הועתקה ליבת חומר החקירה שנאספה בהם על גבי מדיה מגנטית, וזאת על מנת להקל על התמצאות החשודים בחומר החקירה ולחסוך בזמן העתקת החומרים. לאור כל האמור, ומשהועברה ליבת חומר החקירה לעיון באי כח ראש הממשלה כאמור, נתבקשו האחרונים לתאם מועד לקיום השימוע עד ליום 20.5.19", עם זאת, כאמור, נציגי היועמ"ש, שהגיעו למשרדו של עורך הדין נבות תל צור, סירבו לקבלו, והמכתב נשלח אליהם במייל. במשרד היועמ"ש הוסיפו כי בעקבות המקרה - ישקול היועץ המשפטי את צעדיו.
 פרקליטי נתניהו בחרו שלא להגיב לידיעה