הותר לפרסום: ביהמ"ש המחוזי מרכז, בראשות השופט שמואל בורנשטין התיר לפרסום את פסק הדין המלא הדוחה את ערעור המס של הדוגמנית והמגישה בר רפאלי היום (ראשון). ביהמ"ש קיבל את עמדת רשות המסים, אשר יוצג על ידי עוה"ד אריק ליס ורויטל בן דוד מהמחלקה הפיסקאלית בפרקליטות מחוז תל אביב. ביהמ"ש קבע כי על רפאלי לשלם כ- 8 מיליון שקל. בנוסף, קבע ביהמ"ש כי עליה לשלם הוצאות משפט בסך 120,000 ש"ח.
ביהמ"ש קבע בפסק דינו כי בשנות המס 2009-2010 המערערת הייתה תושבת ישראל, כך שעליה לשלם מס בישראל בגין הכנסותיה באותן השנים. לאחר בחינת הממצאים, ורפאלי, שטענה מצידה כי היא תושבת ישראל ובאורח חייה קיימת זיקה לישראל, נקבע כי אכן הייתה תושבת ישראל בשנות השומה - ואף הסכם פשרה לשנים קודמות בו ניסתה המערערת לאחוז לא שינה את התוצאה.
 
עוד נקבע בפסק הדין, כי המערערת שהתה בישראל 185 ימים בשנת המס 2009 ו-131 ימים בשנת המס 2010, על כן היא נחשבה תושבת ישראל בגלל תיקון חוקתי בשם "חזקת הימים". בתוך כך, נקבע כי בשנים 2006-2012 שהתה המערערת פרק זמן ממוצע נכבד של 146 ימים בישראל בכל שנה.

בית המשפט קבע כי "המבחן המהותי לשם קביעת מרכז חייו של הנישום בוחן פרמטרים איכותיים, לאמור מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים של הנישום". בהתאם, בית המשפט קבע כי בראשית התקופה שימש בית הוריה בהוד השרון כבית קבע ולאחר מכן הדירה השכורה במגדלי yoo בתל אביב. בחודשים האחרונים לתקופה עברה המערערת לדירה שכורה אחרת במגדלי W ששימשה רק אותה.
 
למערערת הייתה שליטה על הנעשה בבתים אלה ושימושה בהם נשא אופי "ביתי" תוך ניהול שגרת חיים, בתים אלו כאמור שימשו עוגן לנסיעותיה לחו"ל. בית המשפט דחה את הטענה כי ביתו של ליאונרדו דיקפריו בארה"ב שימש בית קבע למערערת. עוד קבע בית המשפט כי על אף קיומה של מערכת יחסים זוגית עם ליאונרדו דיקפריו, אין בכך להסיט את מרכז חייה מחוץ לישראל.
 
רפאלי, על פי פסק הדין החזיקה במניות בחברה הרשומה בקפריסין לצרכי מס והחזיקה במספר רכבים. כמו כן, דירה בפרויקט בלו בתל אביב שנרשמה על שם אימה, ציפי רפאלי, נרכשה על ידי המערערת והייתה מיועדת לשמש למגוריה. הסוגיה השנייה שנדונה בתיק הינה הכנסות מפרסום יחסי ציבור בגין קבלת דירות למגורים במגדלי yoo ו-w. בית המשפט קבע כי הוכח שהחברות שהיו בעלות הזכויות בפרויקטים yoo ו-w, שילמו עבור המערערת את דמי השכירות בדירות בהן היא התגוררה בתמורה לפרסום מגוריה שם. בית המשפט דחה את הטענה לפיה התשלום במגדלי yoo נעשה ללא ידיעתה של המערערת וקבע כי הטענה לא הוכחה ואף מנוגדת לשכל הישר.
 
ביחס להכנסותיה מציין בית המשפט כי "בהתאם לשומה שהוצאה למערערת נוספה לה הכנסה חייבת בסך של 8,593,955 ש"ח בשנת 2009 ובסך של 7,860,987 ש"ח בשנת 2010". באשר לאיסור הפרסום, המערערת ביקשה שלא להתיר לפרסום את סכום הכנסותיה ואת שמות העדים שהעידו בערעור, אך בית המשפט דחה את בקשתה והתיר לפרסום את פסק הדין במלואו.

כזכור, לפני כחודש, על פי החלטת ביהמ"ש, לצדדים במשפט ניתנה אפשרות להגיש בקשות מטעמם לעניין זה. עורכי דינה של רפאלי הגישו בקשה לחסות חלקים מפסק הדין, שהותרו היום לפרסום.