מערכת יחסים 'מיוחדת': דוד רוזן, נציב תלונות הציבור על הפרקליטות, מתח ביקורת על פרקליט המדינה שי ניצן בנוגע להחלטה שלא לחקור תלונות נגד המפכ"ל לשעבר יוחנן דנינו בנוגע למערכת יחסים בעייתית שניהל, לכאורה, עם קצינה ממערך המודיעין במשטרה. במכתב שנשלח היום (ראשון) על ידי רוזן לתלונתו של עו"ד יעקב בורובסקי נכתב: "החשדות העולים במכתבים כלפי דנינו לא נבדקו - משהוחלט כי יש מקום לערוך בירור משמעתי ביחס לחשדות שהועלו בנוגע למערכת היחסים החריגה בין נ' וצ' (הקצינים החשודים), וכלל השפעתם המעשית על שהתרחש בחטיבת המודיעין, הרי שלא מצאתי כל הסבר מניח את הדעת לכך שלא נערך, והלכה למעשה נחסם, בירור דומה ביחס לחשדות שהועלו בנוגע למערכת היחסים ה'מיוחדת' בין גב' צ' לדנינו - מדובר בתוצאה בלתי קבילה".
פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן, החליט בזמנו שלא להמשיך עם התלונה נגד המפכ"ל לשעבר. על כן, בראייה משפטית, פרקליטות המדינה היא זו שתישא באחריות על הפרשה. רוזן מציין במכתבו כי בפרקליטות "חסמו" את הבירור, דבר שעלה גם במכתב של רוזן לבורובסקי. "גם אם אקבל טענת הפרקליטות", כותב רוזן, "כי למיטב שיקול דעתו של ראש מח"ש דאז, כמו גם לדעת פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה דאז, מהמכתבים האנונימיים לא עלה חשד סביר לביצוע עבירה פלילית בין נ' לצ', וכי מדובר בעבירה משמעתית בלבד - כיצד ניתן לקבל את העדר הבדיקה המוחלט, עד כדי התעלמות ממערכת היחסים ה'מיוחדת' בין צ' לדנינו".

החלטת נציבות המדינה בקשר לתלונתו של עו"ד יעקב בורובסקי by Anonymous Gps2yMX4Ay on Scribd

בנושא, אמר עו"ד בורובסקי בגל"צ: "החלטה לא נכונה היא שגיאה - הדו"ח של הקצין הבודק והדו"ח של דוד רוזן אומר שהוא לא מתווכח עם שיקול הדעת, העברתם נתונים לא נכונים. הוא אמר שזה מביע פליאה ומדובר בחוסר תקינות. אני סומך על היועמ"ש שהוא עושה את עבודתו באופן מקצועי. אם דבר כזה לא מגיע לידי חקירה, להבין מי נתן את ההוראות זו בעיה".

מפרקליטות המדינה נמסר בתגובה: "בתגובה להחלטת הנציב העוסקת בהחלטה שהתקבלה לפני כארבע שנים, נבקש להבהיר כי לא היה כל דמיון בין הטענות המרכזיות שעלו בעניינו של מר נ', ראש חטיבת המודיעין לשעבר במשטרה, שהובילו לפתיחה בחקירת משמעת נגדו, לבין טענות שהועלו גם נגד המפכ"ל לשעבר דנינו, לפיכך ההחלטה שהתקבלה בעניינו של כל אחד מהם הייתה שונה".

"כל הגורמים שהיו מעורבים בקבלת ההחלטה באותה עת סברו שאין כל עילה שבדין לפתוח בבדיקה או בחקירה בעניינו של דנינו, שכן קיומו של קשר טלפוני בלבד, מעת לעת, בין המפכ"ל לצ', אינו מבסס עילה לחקירה", נאמר. "יודגש גם שלא עלתה כל טענה לקשר אסור ביניהם. לפיכך המלצת מח"ש והמשנה לפרקליט המדינה (לעניינים פליליים) הייתה בזמנו שלא לפתוח בחקירה נגד דנינו. המלצה זו אומצה בשעתו ע"י פרקליט המדינה והיועמ"ש דאז וינשטיין".