הסוף לפרשת הrפז-אשכנזי: בית משפט השלום בתל אביב גזר היום (רביעי) 220 שעות לתועלת הציבור על בועז הרפז וכן ערבות של 30 אלף שקלים שהוא יימנע מביצוע עבירה במשך שנתיים. החלטת בית המשפט היא למעשה אישור של הסדר הטיעון שנחתם בין הרפז לפרקליטות בחודש נובמבר. 

פרקליטו של הרפז, עמית חדד ונועה מילשטיין ממשרד חדד רוט מסרו בתגובה עם חתימת ההסכם  כי "מה שהתחיל כאירוע שפותח מהדורות חדשות, הסתיים היום בהסדר תקדימי. לאחר משא ומתן ארוך ובסיועו של בית המשפט שנכנס לעומקם של דברים, תוקן כתב האישום ללא היכר. גם העונש שנקבע בסופו של דבר – עונש של שעות לטובת הציבור בלבד – מלמד על הנסיבות המיוחדות של התיק הזה, ועל חלקו השולי של בעז בפרשה. הגיע הזמן שבועז הרפז ישוב לחייו הקודמים".
מהפרקליטות נמסר אז: "מדובר במתווה חריג שבחריגים, שנשקל בכובד ראש לאור צירוף של מספר נסיבות חריגות בתיק זה, ובראשן השיהוי של למעלה מארבע שנים בהגשת כתב האישום, שאיננו באשמת הנאשם. ובשים לב לכך שהנאשם סבל לאורך אותן שנים מנזקי החקירה ועינוי הדין כאילו הורשע כבר".

לפי כתב האישום המתוקן נגד הרפז, בו הודה במסגרת הסדר טיעון לאחר הליך גישור ממושך, במהלך שנות ה-90, במסגרת שירותם הצבאי המשותף, הכירו הנאשם ורא"ל אשכנזי ונרקמו ביניהם קשרים ידידותיים ומקצועיים. הקשרים בין הנאשם לאשכנזי נמשכו גם בתקופה שהאחרון כיהן בתפקיד הרמטכ"ל, והתקיימו הן באופן ישיר והן באמצעות מקורביו של אשכנזי - רונית אשכנזי, רעייתו, ואל"מ וינר. קשרים אלה, נמשכו עד לימיה הראשונים של החקירה שנפתחה בחודש אוגוסט 2010. בתקופה הרלוונטית כיהן יואב גלנט בתפקיד אלוף פיקוד הדרום והיה מועמד לתפקיד הרמטכ"ל ה-20. 
במועדים שונים במהלך חודש אפריל 2010 ועוד קודם לכן נחשף הרפז, למידע ממקורות שונים, ממנו הסיק כי קיימת תוכנית שתכליתה פגיעה באשכנזי והאדרת שמו של גלנט. הוא סיפר על כך לאשכנזי ולאל"מ וינר ואמר להם כי יעביר לידיהם מסמך המבסס מידע זה. הרפז ערך את פרטי המידע שאסף ממקורות שונים על מסמך, והוסיף ללא סמכות על המסמך את הלוגו של חברת EURO RSCG ISRAEL ופרטיה, כך שיראה כתוכנית אסטרטגית, המתייחסת בין היתר, לקידום מינויו של גלנט לתפקיד הרמטכ"ל ה-20 ולפגיעה במעמדו של אשכנזי ובמעמדם של מתמודדים נוספים לתפקיד הרמטכ"ל.
בהמשך לכך, בחמישה באוקטובר 2010 הוא מסר לוינר את המסמך המזויף במעטפה סגורה כדי שיעבירו לאשכנזי. באותו הערב, מסר וינר את המסמך המזויף לידי הרמטכ"ל לשעבר. בהמשך, במועדים שונים, הציג אשכנזי את המסמך המזויף בפני קצינים בכירים, שנמנו על המועמדים לתפקיד הרמטכ"ל.