נשיא בית המשפט השלום השופט אביטל חן דחה בהחלטתו אחר הצהריים (שני) את בקשת הפרקליטות לתקן את גזר הדין נגד שרה נתניהו מאתמול. הפרקליטות הגישה מוקדם יותר בקשה לתקן את גזר הדין ולהבהיר כי הארוחות שהוזמנו תוך הטעיית המדינה הינן ארוחות פרטיות בלבד עבור משפחת נתניהו ואורחים פרטיים של המשפחה, זאת "להבדיל מהוצאות שהוצאו במסגרת היות בית ראש הממשלה מעון אירוח רשמי".חן, כאמור, דחה את הבקשה וקבע כי בכתב האישום המקורי נכתב במפורש שש פעמים את צמד המילים "אירוחים פרטיים". לדבריו, כתב האישום המתוקן שגובש לאחר מו"מ ארוך בין הצדדים, שונה באופן מהותי מכתב האישום המקורי בתיאור העובדתי, בסכום שהתקבל ובסעיפי החוק, ובו לא מוזכרת המילה "פרטיים" או התיבה "אירוחים פרטיים", ולו פעם אחת. תחת זאת, נוקט כתב האישום המתוקן בלשון "ארוחות בהן התארחו במעון אורחים", "עבור בני משפחתה ואורחיהם מהמדינה" או "בני המשפחה ואורחיהם".לדברי השופט חן, "בית המשפט היה רשאי להניח שהפער בין שני כתבי האישום אינו מקרי, ונובע מהמו"מ בין הצדדים אשר "הוליד" כתב אישום מתוקן שאינו דומה כלל לכתב האישום המקורי.הוויכוח אם מדובר באורחים פרטיים או באורחים רשמיים איננו רק ויכוח על כבודה של הפרקליטות למול כבודה של רעיית ראש הממשלה, אלא הוא קריטי עבור היכולת להגיש תביעה אזרחית נגד הגברת נתניהו. הפרקליטות עמדה על כך כי היא תוכל לתבוע אזרחית את שרה נתניהו על בסיס פסק הדין שהרשיע אותה.לטענת פרופ' רון שפירא, נשיא המרכז האקדמי פרס, החלטת השופט אביטל חן מפחיתה באופן מעשי את סיכויה של הגשת תביעה אזרחית נגד שרה נתניהו. "ברגע שלא נכתב בהסדר הטיעון כי מדובר רק בארוחות פרטיות, נתניהו תוכל לטעון, לכאורה, כי מדובר בארוחות רשמיות, שהמדינה הייתה צריכה לממן. החלטת השופט חן מונעת מן הפרקליטות, אם תחליט לתבוע את נתניהו בתביעה אזרחית, להסתמך בעניין זה על פסק הדין במשפט הפלילי נגדה לפי סעיף 42א לפקודת הראיות". פרופ' שפירא אומר כי "המשמעות היא שהפרקליטות תצטרך לנהל הליך אזרחי מלא נגדה ולהוכיח מתחילה את טענותיה על פי מאזן ההסתברויות. אינני יודע אם הפרקליטות תנקוט צעד כזה, על רקע מורכבות ההליך והעלות הכרוכה בו".גורמים משפטיים נוספים אישרו הערכה זו, ובמשרד המשפטים בחרו שלא להגיב לידיעה.