נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות מתח ביקורת חריפה על נוהל שליחת תיקי חשודים מהפרקליטות למשטרה לצורך השלמות חקירה. מתוכן ההחלטה עולה כי בפרקליטות קיים נוהל "שגר ושכח", במסגרתו הפרקליטות מבקשת מהמשטרה לבצע השלמות חקירה אך ההשלמות לא מתבצעות והתיק מעלה אבק במשטרה.

במקרה שהגיע לפתחו של הנציב דוד רוזן, התלוננה סנגורית על שיהוי קיצוני של התיק במשך למעלה משנתיים וחצי מאז נפתחה החקירה ביולי 2016 עד שהתקבלה החלטה להעמיד את החשודים לדין בכפוף לשימוע בפברואר 2019. על פי הנטען, החשודים בתיק גנבו מיליוני שקלים רבים במסגרת עיסוקים כעורכי דין, ולטענת הסנגורית שלהם אף הודו בכך בחקירה, אולם כתב האישום טרם הוגש.

בתוך חודש מפתיחת החקירה, הועבר התיק לפרקליטות לצורך הגשת כתב אישום נגד החשודים. אולם הפרקליטות שקיבלה את התיק החזירה אותו מיד למשטרה לטובת "השלמות חקירה". בדיקה של הנציב רוזן מצאה כי התיק שכב כאבן שאין לה הופכין במשך שנה ו-4 חודשים נוספים, כאשר הפרקליטות לא פונה בכתב ודורשת הבהרות מהמשטרה מדוע המלאכה לא הסתיימה והתיק טרם הוחזר לפרקליטות.

"הגם שתעדוף השלמות חקירה הנדרשות על ידי הפרקליטות מהמשטרה אינן בשליטת הפרקליטות, עדיין לא ניתן להסכין עם העלמות ונאלמות קולה של הפרקליטות נוכח התמהמהות ו/או התאחרות שכזו בקבלת התיק חזרה בפרקליטות". רוזן לא מסתפק בביקורת על התיק הספציפי וכותב כי "מצב העניינים הנהוג כיום, תיק הנשלח למשטרה על ידי הפרקליטות לצורך השלמת חקירה, מצוי ב"הדממה" לאורך חודשים ארוכים בה מתייצג התיק בפועל כ"מנותק קשר" עם הפרקליטות ללא פיקוח ומעקב אחר קצב התקדמות, של השלמת החקירה".

התובע בפרקליטות מחוז תל אביב שניהל את התיק טען כי התקשר מספר פעמים לחוקרי המשטרה ותהה היכן הדברים עומדים, אולם הנציב רוזן כתב כי "מצווה היה על מי מהפרקליטים הבכירים בפרקליטות המחוז הנוגעים לתיק, לפנות בכתב לראש מחלקת חקירות מחוזי או אף לראש אגף חקירות במשטרת ישראל– לא יאוחר משישה חודשים ממועד העברת התיק – ולבקש התערבותו, להחשת הטיפול בהשלמת החקירה שנתבקשה".

לדברי הנציב, פנייה במכתב רשמי איננה דומה כלל לשיחת טלפונית, וממילא היחס אליה יהיה בהתאם. רוזן המליץ לשנות את נוהל השלמות החקירה ולתקן את הנחיית היועץ המשפטי לממשלה כך שתחייב את הפרקליטות לעקוב התקדמות השלמת החקירה באמצעות פנייה בכתב לממונה הרלוונטי ביחידה החוקרת, מדי תקופה שתקבע, על פי סיווג והגדרת התיק, לצורך קבלת עדכון אודות מצב הטיפול בתיק.

בעבר טען פרקליט המדינה שי ניצן כי את התלונות צריך להפנות לאגף החקירות של המשטרה ולא אליו. בשיחה סגורה טען ניצן כי הוא מתקשר שוב ושוב לגורמי המשטרה הרלוונטיים, מבקש, צועק ומתלונן שיסיימו את השלמות החקירה הרלוונטיות כדי שהתיקים יוכלו להתקדם. לדברי ניצן, אין באפשרותו לעשות מעבר לכך, וזו הסיבה לעיכוב התיקים. דבריו נאמרו על רקע ביקורת ציבורית על עינוי דין לחשודים ומריחת תיקי חקירה לנבחרי ציבור.

בפרקליטות מחוז תל אביב אמרו: "במהלך התקופה בה היה תיק החקירה במשטרה לצורך השלמות חקירה, נערכו מספר פניות טלפוניות ליחידה החוקרת לבירור קצב ביצוע ההשלמות. לאחר סיום ההשלמות, התיק חזר לפרקליטות. בשל היקפו הרחב ומורכבותו הראייתית, נדרשה בחינה מעמיקה של מכלול הראיות בתיק על מנת לקבלת החלטה. התיק מצוי בהליכי שימוע. החלטת הנציב התקבלה ותיבחן כמקובל".