סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביע על חוסר אמון של אזרחי ישראל במשטרה, כאשר על פי הנתונים - כ-11.5% מאזרחי ישראל נפגעו מעבירה פלילית בשנה האחרונה, אך רובם לא דיווחו על העבירה למשטרה. על פי הסקר, שיעור הדיווח הנמוך ביותר נמצא בקרב נפגעי הטרדה מינית – 95% מהנפגעים כלל לא דיווחו על כך למשטרה. עוד חושף הסקר כי שיעור היפגעות מעבירות גבוה כמעט פי שתיים בציבור היהודי מהציבור הערבי, כאשר 12.7% מהיהודים דיווחו שנפגעו מעבירות, לעומת 7% באוכלוסיה הערבית.עוד עולה מהממצאים, כי כ-225 אלף משקי בית נפגעו מעבירת רכוש. ל-5.8% ממשקי הבית פרצו או גנבו דבר מה משטח הדירה או מחוצה לה ול-3.2% ממשקי הבית פרצו או גנבו מכונית או אופנוע. עוד עולה מהנתונים כי באר שבע היא העיר הגדולה שבה חווים תושביה אחוזי הפשיעה הגבוהים ביותר. מהערים הגדולות שבהן 200 אלף תושבים ומעלה, באר שבע היא העיר שבה שיעור העבירות כלפי הדירה הוא הגבוה ביותר, כאשר ל-11.5% מהמתגוררים בעיר פרצו או גנבו דבר מה מדירת המגורים. ממצאי הסקר מראים עוד, כי בבאר שבע תחושת הביטחון ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשיכה היא הנמוכה ביותר. מהנתונים הארציים עולה, כי 84.4% מתושבי המדינה חשו בטוחים ללכת לבד באזור מגוריהם – 91.2% מהגברים ו-77.7% בלבד מהנשים.מפילוח נתוני נפגעי העבירות אשתקד, עולה עוד כי כ-199 אלף בני אדם נפגעו מעבירת גניבה ללא שימוש בכוח, כגון גניבת ארנק או טלפון נייד (3.6%). בישראל כ-1.1 מיליון משקי בית עם ילדים בגילאי 18-2. כ-80.6 אלף מתוכם (7.3%) דיווחו כי לפחות אחד מהילדים במשק הבית נפגע מאחת מהעבירות הבאות: גניבה, אלימות או איום באלימות, הטרדה מינית, עבירת מין ועבירה מקוונות או בריונות ושיימינג ברשת.

מפילוח נתוני נפגעי העבירות אשתקד, עולה עוד, כי כ-199 אלף בני אדם נפגעו מעבירת גניבה ללא שימוש בכוח, כגון גניבת ארנק או טלפון נייד (3.6%). כ-195 אלף בני אדם נפגעו מעבירות מקוונות, כגון גניבת מידע דרך האינטרנט, התחזות או איום באמצעות מערכות ממוחשבות (3.5%). כ-191 אלף בני אדם נפגעו מעבירת אלימות או איום באלימות (3.4%). כ-153 אלף בני אדם נפגעו מהטרדה מינית, הכוללת מעשים כגון רמיזות מיניות, הערות מיניות והצצה (2.7%). כ-19 אלף בני אדם נפגעו מעבירת מין, הכוללת מעשים כגון מעשה מגונה, ניסיון אונס או אונס (0.3%). מהפילוח עולה עוד, כי נפגעי עבירות האלימות או איום באלימות בקרב האוכלוסייה היהודית ואחרים עמד על כ-173 אלף, לעומת כ-18 אלף בלבד בקרב האוכלוסייה הערבית. בקרב אוכלוסיית היהודים נפגעו כ-178 אלף בני אדם מעבירה מקוונת (3.9%), לעומת כ-17 אלף נפגעים בלבד בקרב אוכלוסיית הערבים (1.8%).

ממשטרת ישראל נמסר: ממצאי הסקר הנוכחי של הלמ"ס בהקשר של היפגעות מעבירות (11.7% מכלל האוכלוסייה) ביחס לסקר קודם (11.9%)- מוכיחים כי אמנם קיימת ירידה בפשיעה בישראל, ומנגד תחושת ביטחון אישי גבוהה בקרב אזרחי ישראל (למעלה מ-84%), זאת במידה רבה בזכות פעילות משטרת ישראל בכל רחבי הארץ ובכל ימות השנה נגד הטרור והפשיעה על כל גווניה.
 
בניגוד לממצאי סקר זה, מסקר רחב במיוחד שערכה משטרת בנושא עמדות הציבור כלפי המשטרה בקרב 26,542 נשאלים בשנת 2018, נמצא כי 77% מנפגעי עבירות דיווחו למשטרה ו\או הגישו תלונה במשטרה בעקבות היפגעותם. זאת ועוד בשנה החולפת חלה עלייה של 17.34% בכמות הפניות והדיווחים שהתקבלו במוקד 100 של המשטרה, ביחס לשנת 2017.
 
מעל לכל, הן בסקר שנערך אשתקד במשטרה כאמור והן בסקר שנערך ע"י המכון הישראלי לדמוקרטיה, נמצא באופן מובהק כי בשנה החולפת חלה עלייה באמון הציבור במשטרת ישראל.  אנו קוראים לכל אזרח שנפל קורבן לעבירה פלילית לפנות ולדווח על כך למשטרה בהקדם, בכדי שזו תיבדק, תחקר ותטופל בהתאם. משטרת ישראל תמשיך לפעול בכל הכלים והאמצעים העומדים לרשותה להגן ולשרת נאמנה את אזרחי ישראל באשר הם.