קצינה בדרגת רפ"ק התלוננה במח"ש נגד קצין בכיר בדרגת סגן ניצב כי "ניצל את מעמדו ותפקידו לביצוע עבירות פליליות. הקצין הורה לקצינה, כך בתלונה, לכתוב עבורו עבודות סיכום של קורס פיקוד ומטה וזאת על חשבון ימי עבודה. שנה אחר כך, הורה לה סגן הניצב לכתוב עבורו עבודת סמינר בה היה מחויב במסגרת לימודיו לקבלת תואר שני בחוג למשפטים באוניברסיטה. עבודה זו כמו קודמתה נכתבה על ידה, על חשבון ימי עבודה ובכך קיבל הקצין הבכיר במרמה תעודה ותואר אקדמי".  
מח"ש חקרה את החשד והחליטה בסופו של יום לסגור את התיק בעילת "היעדר התאמה לדין פלילי" והעבירה את התיק להמשך טיפול במחלקת המשמעת של משטרת ישראל. בהמשך, ערר סגן הניצב נגד עילת הסגירה. הערר התקבל והתיק נסגר על ידי מח"ש בעילה של "העדר אשמה". בעקבות שינוי העילה, החליטה מחלקת המשמעת במשטרה לסגור נגדו גם את התיק המשמעתי.
הקצינה, באמצעות עו"ד פיני פישלר, הגישה תלונה חריפה לנציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות דוד רוזן. לטענת פישלר, היא לא קיבלה הודעה בכתב אודות גניזת התיק נגד הקצין הבכיר, וכן לא קיבלה הודעה על החלטת מח"ש בבקשת סנ"צ סגן הניצב לשינוי עילת הסגירה נגדו, הואיל והודעות אלו נשלחו לקצינה לכתובת שאינה עדכנית. עו"ד פישלר טען כי התנהלות מח"ש והמשטרה הייתה מזעזעת, וכי למעשה התיק מעולם לא נחקר ברצינות, והחשדות טויחו חרף ראיות חד משמעיות נגד הקצין. 

מח"ש בהתייחסותה לרוזן השיבה כי כלל לא מוטלת חובה על פי חוק לשלוח הודעת סגירה של תיק חקירה בדואר רשום. כמו כן, לא קיימת חובה חוקית להודיע למתלונן על בקשה לשינוי עילת סגירה וכי המחוקק לא העניק למתלונן זכות ערר על החלטה לשנות את עילת הסגירה.   
רוזן מצא כי התלונה מוצדקת וקבע כי על פי החוק, מצווה הייתה מח"ש לשלוח הודעת סגירת התיק בדואר רשום. עוד קבע הנציב בהחלטתו כי היה על מח"ש להודיע לקצינה על שינוי עילת הסגירה נגד הקצין הבכיר ולאפשר לה לממש זכותה להגשת ערר. בנוסף המליץ הנציב רוזן לראש מח"ש לוודא העברת כל חומר החקירה במיידי על מנת שיהיה בידי הפרקליט להגיש ערר ללא עיכובים נוספים.