משפחתו של סלומון טקה שמצא את מותו במהלך אירוע ירי בקריית חיים על ידי קצין משטרה, פנתה היום (חמישי), באמצעות עורכי דינה, לפרקליט המדינה, שי ניצן, ולראש המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), עו"ד קרן בר מנחם-קרניאל, בבקשה לקבל לידיהם את חומרי חקירת חמ"ש. 

במכתב שהועבר למח"ש הוסבר: "בצעד חריג המחלקה לחקירות שוטרים הפיצה לתקשורת את ממצאי הדוח הבליסטי שנערך במסגרת החקירה בעניין הירי שהביא להריגתו של סולומון. הופתענו והצטערנו מכך שמפרסומים נוספים שנעשו בעקבות פרסום הדוח הבליסטי, שמקורם יוחס למח"ש, עולה נטייתכם המוקדמת, בעיצומה של חקירה, לייחוס אחריות מופחתת לשוטר החשוד בהריגתו של סולומון".
 


"אנו מופתעים ומצטערים במיוחד על רקע דחיית בקשתנו, בסמוך לפני הפרסומים, לעיין בחומרי החקירה, וזאת מבלי שבפגישה צוינה על-ידיכם כל נטייה או מסקנה מסתברת מהחקירה, בטענה כי לא ניתן לעשות זאת בטרם החקירה תושלם", הוסיפו פרקליטי המשפחה.

עוד כתבו עורכי הדין של המשפחה, עו"ד פרופ' אריאל בנדור, עו"ד יצחק דסה, עו"ד אלונה קורמן, עו"ד רינה איילין גורליק, עו"ד ז'ק חן ועו"ד שרון הורביץ כי "עצם פרסומם הרשמי של ממצאי הדו"ח הבליסטי במהלך החקירה, ולא כל שכן הצגתם ככאלו התומכים בגרסתו של הקצין החשוד, הוא צעד חריג, המעמיק את חוסר האמון במח"ש ובפרקליטות. כך, על אחת כמה וכמה, פרסומים נוספים על ממצאי החקירה ופרסומים בדבר מסקנות החקירה המצויה בעיצומה".