נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, דוד רוזן, פרסם היום (ראשון) ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה בתיק מעצרים. שמות המעורבים חסויים על פי חוק, אך תמצית ההחלטה מספרת על עו"ד שנעצר על ידי המשטרה בחשד לניהול עסק לא חוקי. בדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של עורך הדין בבית משפט השלום, הצהיר טוען המעצרים כי החשוד נעצר על סמך צו שיפוטי. הצהרה זו של טוען המעצרים נגלתה כלא נכונה בעליל.

על החלטת בית המשפט השלום לשחרר את עורך-הדין לחלופת מעצר, הגישה המשטרה ערר לבית המשפט המחוזי. המשטרה השחילה במסגרת הערר עבירות נוספות חמורות מאוד, שלא צוינו במסגרת הבקשה להארכת מעצרו של עורך הדין בבית משפט השלום.

המשטרה בהתייחסותה טענה כי הצהרת טוען המעצרים בבית משפט השלום מקורה בטעות בתום לב. באשר להתנהלותה בהליך הערר טענה המשטרה, כי נפלה טעות בהוספת העבירות בהליך הערר וכי טעות זו נבעה מהעובדה שעבירות אלה לא נרשמו בבקשת המעצר שנדונה בפני בית משפט השלום על אף שהיו חלק מהמסכת העובדתית בתיק החקירה עוד בטרם הדיון בבית משפט השלום.

הנציב רוזן פקפק אם אכן מדובר בטעות בתום לב וכתב כי על כל פנים "טוען מעצרים הצהיר הצהרה לא נכונה בבית משפט לא מבלי שפירט והסביר הצהרתו, ללא כל ניסיון שהוא לבדוק בחומר שלפניו – חומר שבו היה אמור להיות בקי קודם הדיון בבית המשפט – האם יש ממש בהצהרתו". רוזן כתב כי "טוען המעצרים דבק בהצהרתו ה'לא נכונה' למרות שאלותיו הנוקבות של בא-כוח החשוד בנושא בחקירתו הנגדית. רק לאחר הפסקה בדיון עליה הורה בית המשפט וזאת על מנת לאפשר לטוען המעצרים לאתר את צו המעצר השיפוטי הנטען, התעשת טוען המעצרים והודה בעובדה כי צו מעצר שיפוטי לא נחתם מעולם".

בעניין הוספת חשדות לבקשת המעצר לבית המשפט המחוזי קבע הנציב בהחלטתו כי במסגרת הערר השחילה המשטרה עבירות חמורות מאוד, וזאת על מנת להצדיק בקשתה להארכת מעצר החשוד בימים נוספים. רוזן התייחס לטענה כי המשטרה הייתה רשאית לתקן את בקשתה בהליך הערר שהוגש על ידה, ולבקש הארכת מעצרו של החשוד בשל החשד לכאורה לביצוע עבירות חמורות נוספות. אולם קבע כי "נכון היה למשטרה לשקף הדברים במפורש בבקשתה ולציין כי בגין טעות נשמטו עבירות אלה מהבקשה, שהוגשה על ידה בבית משפט השלום". אלא שהמשטרה לא עשתה כן. "המשטרה לא הודיעה לבית המשפט על טעות שנפלה בבקשתה בבית משפט השלום".

נוכח האמור המליץ הנציב בפני ראש אגף חקירות ומודיעין לשקול נקיטה בצעדים שיהא בהם למנוע התנהלות דומה בעתיד.