בית המשפט המחוזי בחיפה  גזר היום 34 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי על סך של 20,000 שקלים על שרון יוסף, ששירת כרכז מודיעין במשטרת ישראל. יוסף הורשע במסגרת הסדר בעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. יוסף הורשע בקבלת סכום של כ-20 אלף שקלים בין השנים 2017-2013 בתמורה לסיוע משטרתי וגרם לשחרורו ממעצר של חשוד בהסעת שב"חים אשר שימש כמקור מודיעיני שלו בתמורה לשוחד. כמו כן, הנאשם הורשע בכך שבין השנים 2017-2016 קיבל במרמה ממקור מודיעיני שלו מוצרים בשווי כספי של 7,195  שקלים, וזאת ללא כל מתן תמורה בעדם.

בגזר הדין קבע כבוד השופט אליקים כי "מעשיו של הנאשם היו מתוכננים היטב. הוא ניצל את מעמדו ואת מערכת היחסים עם המקור המודיעיני כדי לקבל שוחד ודי לעיין בכתב האישום המתוקן, לפיו נפגשו השניים אחת לחודש לערך על דרך השגרה כדי שיקבל סכום שוחד קבוע. כדאי להבין כי לא מדובר במקרה אחד או במפגש אקראי. נזק כבד נגרם ממעשיו של הנאשם מעצם העובדה כי רכז מודיעין במשטרת ישראל תמורת בצע כסף מביא להתחמקות עבריין משלטון החוק אשר הסיע והמשיך להסיע שב"חים מבלי שהועמד לדין ובנוסף הכתים הנאשם בהתנהגותו ציבור שלם של אנשי חוק הגונים וישרים".

עו"ד מור לרמן, מהמחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה אמר כי "שוטר אשר מנצל את קשריו עם גורמים עברייניים, ומציג בפניהם מצג לפיו ביכולתו לחלצם מן הדין אם רק יתנו לו את התשורה החודשית - מועל בתפקידו וגורם לנזק משמעותי באמון הציבור במשטרה. גזר הדין שניתן היום מבטא את חומרת העבירות שביצע רכז מודיעין, אשר תפקידו היה לאכוף את החוק ולהילחם בשחיתות העבריינית, ובמקום זאת "חצה את הקווים" וניצל את מעמדו וסמכותו כשוטר וכאיש מודיעין כדי לבצע עבירות פליליות חמורות".