פרשת שטייף-זהבי מסרבת לרדת מסדר היום הציבורי. השבוע הגיש העיתונאי נתן זהבי באמצעות עורך דינו ליאור אפשטיין קובלנה פלילית נגד כתבת הפלילים של גלי צה"ל הדס שטייף. בקובלנה נטען כי שטייף הוציאה דיבתו בכך שאמרה ברמיזה בקבוצת וואטסאפ של כתבים פליליים כי זהבי ביצע אונס. "כל זאת עשתה הנקבלת לאחר שבית המשפט השלום קבע כי היא פגעה בקובל והוציאה דיבתו רעה, והכל ללא צידוק שבדין ובהעדר כל אחריות עיתונאית".

היום שטייף הגיבה לקובלנה הפלילית, וביקשה מבית המשפט לבטל אותה על הסף. לטענתה "הקובלנה הוגשה בחוסר תום לב קיצוני, דרך בה הולך הקובל על מנת להלך אימים על הנקבלת".

שטייף כתבה כי על פי חוק סדר הדין הפלילי היה על זהבי להגיש את הקובלנה רק לאחר שקיבל את הסכמת היועץ המשפטי לממשלה. החוק קובע כי "לא תוגש קובלנה לפי סימן זה על עובד מדינה בשל מעשה שעשה תוך מילוי תפקידו אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה". שטייף הוסיפה וכתבה כי "תכלית סעיף זה הינה להבטיח כי השימוש באמצעי של קובלנה פלילית לא ינוצל כנגד עובדי המדינה ורשויותיה", וכי שטייף עשתה שימוש במדיה החברתית לצורך מילוי תפקידה כעיתונאית.

בתוך כך, ההוצאה לפועל עיקלה את משכורתה של שטייף מגלי צה"ל, זאת לאחר שלא שילמה את סכום הפיצוי שחויבה לפצות את זהבי ב-390 אלף שקלים לא כולל הוצאות משפט. בית המשפט המחוזי הסכים לעכב את ביצוע התשלום של מחצית מהסכום עד לפסק הדין בערעור שהגישה למחוזי. אולם שטייף לא הסדירה את החוב ולא שילמה כלל. לדברי גורם בהוצאה לפועל, במקרה כגון זה בקשת העיקול מתקבלת אוטומטית, ללא פנייה לקבלת תגובה משטייף.

פרקליטות המדינה אמרה השבוע ל"מעריב און-ליין" כי "הוראת ביצוע התשלום תצא בהקדם למשרד הביטחון, והסכום שלא עוכב ביצועו ישולם", אולם חרף הזמן שחלף, 200 אלף השקלים טרם הועברו, ובשל כך עוקלה המשכורת כאמור.

לאחר הגשת הקובלנה הפלילית, זעמה שטייף על הגורם שהדליף את דבריה בקבוצת הוואטסאפ, וכינתה אותו "אחד החלאות שנתקלתי", "חתיכת זבל" וכינויי גנאי נוספים.