המשטרה ורשות המסים גיבשו תשתית ראיית נגד תא"ל במיל' גל הירש בפרשת "דיפנסיב שילד, כך פורסם היום (שני). על פי החשד, מנהלי החברה, הירש ועודד שכנאי, הפקידו כספים בחשבונות של חברות זרות בגיאורגיה, והעבירו אותם מחשבון לחשבון על מנת להעלים אותם מרשות המסים בישראל ותוך שהם מסים להערים על רשויות החק בארץ. החקירה נוהלה ע"י היחידה הארצית לחקירות הונאה בראשותו של של תנ"צ יואב תלם, ובשיתוף פעולה עם רשות המסים. בראש צוות החקירה עמדה סנ"צ לילית טייבר.

עם זאת, וכפי שפורסם בלעדית במעריב, בסיכום הממצאים הגיע הצוות המשותף למשטרה ורשות המסים למסקנה כי לא התגבשה תשתית ראיית מספקת למתן שוחד לשר ההגנה הגיאורגי לשעבר, כפי שנחשד בתחילה. החומר יועבר בימים הקרובים לפרקליטות כדי לגבש החלטה. 

החקירה נפתחה לפהני ארבע שנים, באוקטובר 2015 בעקבות ממצאי צוות הבדיקה המיוחד שמינה היועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה וינשטיין וכלל נציגים מהפרקליטות, מחלקת ייעוץ וחקיקה והרשות לאיסור הלבנת הון (צוות הבדיקה לא כלל נציגי משטרה, שכן בעת פתיחת הבדיקה היה גל הירש מועמד לתפקיד מפכ"ל המשטרה). עם תום הבדיקה, הוחלט על מעבר מבדיקה לחקירה. מכיוון שבאותה עת כבר מונה מפכ"ל למשטרה, לא הייתה כל מניעה שהמשטרה תבצע את החקירה, ועל כן בוצעה החקירה, כמקובל, על-ידי המשטרה, בשיתוף עם רשות המסים.  

ממצאי החקירה העלו, בין היתר, כי סכומי עתק בהיקף של עשרות מיליוני שקלים הועברו ממשרד ההגנה הגיאורגי לחשבונות בנק ישראלים וזרים שקשורים לאנשי קבוצת דיפנסיב שילד, תוך הטעייה לכאורה של מוסדות פיננסיים זרים, שסירבו לקבל כסף שמקורו בעסקאות ביטחוניות בגיאורגיה. כן עלה כי נמסרו דיווחים כוזבים והוצגו מסמכים מזויפים למוסדות הפיננסיים הזרים באשר למקור הכסף. 
 
עמדת המשטרה היא כי בסופו של יום התגבשה תשתית ראייתית כדלקמן: כנגד עודד שכנאי התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, שימוש במסמך מזויף והלבנת הון, בנוגע לדיווחים שמסר למוסדות פיננסיים בחו"ל באשר למקור הכסף שהועבר מגיאורגיה. כמו כן, התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות מס בהיקפים משמעותיים של מיליוני שקלים נגד עודד שכנאי, גל הירש ואחרים מקבוצת דיפנסיב שילד וחברות קשורות.

"החקירה נגררה בגלל החשוד עצמו"

ביחידה הארצית לחקירות הונאה וברשות המסים הודפים את טענותיו של הירש שכבר בראשית החקירה אמר שמתנכלים לו על מנת לסכל את מועמדותו לתפקיד מפכ"ל המשטרה. לדבריהם מדובר בחקירה שהחלה משיקול ענייני, מקצועי מנותק מרעשי רקע. "כבר בראשית הדרך, לאחר בדיקה מעמיקה של רשות המבים ואישור של היועמ,ש לפתוח בחקירה, המבחן היה ראייתי בלבד. כל החקירה התנהלה בליווי צמוד של פרקליטות מיסוי וכלכלה תל אביב". 
 
גורמים נוספים טוענים כי אין להירש על מי להלין מלבד עצמו, "שכן שתיקתו הרועמת עדיין מהדהדת בחקירה הזאת. לא היה כל סיכול ממוקד ואם היה סיכול הוא היה מצדו. אין תפירת תיק. לצערנו יש חושה של קוזאק נגזל. לא ייאמן שאדם השולח אנשים עד לשווייץ עם פרקליטים ומנסה לקבל מסמכים תוך שהוא מודע לכך שהם יכולים להפליל אותו, ולאחר מכן טוען שהם אסורים לשימוש, יטען על סחבת לכאורה בחקירה. ללא ספק, החקירה יכלה להתקצר משמעותית אלמלא ניסיונות הסיכול שנבעו מהחשוד. צריך לזכור כי מדובר בחקירה מסועפת עם פעולות מעבר לים, בהן נאלצו החוקרים להשיג ראיות ממשיות אודות עבירות מתוחכמות וזו לא משימה קלה. אולם היום אנחנו בטוחים כי החקירה הגיעה למיצויה הסופי. יש בידי הצוות ראיות המגובות במסמכים אותנטיים, עדויות וממצאים לרבות ממצאי פורנזיים, המצביעים ומבססים את החשדות נגד שמונה מעורבים ובראשם הירש ושכנאי".
 
בכיר בצוות החקירה אומר כי "מדובר בעבירות כלכליות מהמורכבות ביותר שאנחנו מכירים, החקירה התנהלה לאורך תקופה ארוכה בשל הצורך לחקור עשרות עדים וביצועי חיקורי דין תוך ניסיון להערים על מי שניסה לסכל את החקירה".

פרקליטיו של הירש: "דוחה בתוקף את החשדות"

פרקליטיו של גל הירש, עוה״ד נבות תל-צור, גיורא אדרת וטל שפירא, מסרו כי הם מברכים על ההחלטה לסגור גם את התיק השני שנפתח כנגד תא״ל (במיל׳) גל הירש לאחר שמונה לתפקיד מפכ״ל המשטרה. זו החלטה צפויה ומתבקשת שהתקבלה, לצערנו, בשיהוי ניכר ובחלוף 4 שנים מאז סוכל המינוי. החלטה זו, המצטרפת להחלטה קודמת לסגור את התיק שנפתח כנגד הירש בקשר עם מכרז פינוי המוקשים בראשון לציון, מדברת בעד עצמה ומעלה שאלות קשות ותהיות רבות באשר להחלטה לפתוח בחקירות אלה שהביאו לביטול מינויו למפכ״ל".

"באשר לתיק המס כביכול, יובהר כי הירש דוחה בתוקף את החשדות המיוחסים לו. הירש לא ביצע כל עבירה, דיווח על הכנסותיו באופן מלא ושילם מס כדין בגינן. מדובר לכל היותר בויכוח אזרחי ואנו סמוכים ובטוחים שלאחר שתיק זה ייבחן בפרקליטות, ייסגר אף הוא בדומה לשני התיקים האחרים, ובכך יסתיים סוף כל סוף עינוי הדין הבלתי נתפש שעובר על הירש ומשפחתו מאז סיכול מינויו לתפקיד מפכ״ל משטרת ישראל בשנת 2015".

פרקליטו של עודד שכנאי, עו"ד ז'ק חן, מסר: "עתה, לאחר שנים ארוכות של חקירה, התיק הועבר לפרקליטות, ואנו מקווים כי לאחר שתעמיק בחומר החקירה, תגיע הפרקליטות למסקנה הנכונה שלפיה אין יסוד גם לטענות שנותרו".

הליכוד: "זה בטח מקרי"

 מהליכוד, אליו הצטרף הירש לאחרונה, נמסר בתגובה כי "שבוע אחרי שגל הירש מצטרף לליכוד, המשטרה ממליצה להעמיד אותו לדין. זה בטח מקרי". בתשובה לשאלת מעריב האם פרסום המסקנות קשור למהלך הפוליטי של הירש, נמסר מהמשטרה כי "חד משמעית לא". עוד נמסר, כי "החקירה הייתה יכולה להסתיים לפני חודשים לא מעטים אלמלא נסיונות הסיכול של הירש עצמו. כעת, משנתגבשה התשתית הראייתית והגענו לחקר האמת, טבעי לפרסם את ממצאי החקירה".