בדיון בביהמ"ש לעניינים מינהליים בנצרת בעניין עתירת ש"ס על פסיקת המחוזי לאסור הפרדה המגדרית בהופעה המיועדת לקהל החרדי בפארק העירוני בעפולה, קיבל השופט את עתירת ש״ס, בה הם המפלגה דרשה לבצע הפרדה המגדרית בהופעה המיועדת לקהל החרדי בפארק העירוני בעיר. בכך, ביטל את הוראת ביהמ״ש והחזיר את ההחלטה לעירייה. 

מוקדם יותר היום הציע השופט לצדדים פשרה לפיה האמפי בעפולה יחולק לשלושה חלקים שיכללו חלקים לגברים, נשים וחלק מעורב. השופט אמר כי הוא רוצה בקיום האירוע בהפרדה ולכן במתחמים המוקצים לגברים ולנשים יהיו בהפרדה מוחלטת בהם לא ייכנס מגדר אחר. בתגובה להצעה, ענו בכירים במפלגת ש"ס כי "לא יקום ולא יהיה. לא יהיו שום פשרות. האירוע בעפולה יתנהל אך ורק בהפרדה מלאה. כל האירוע הזה נקבע לפי הנוהל שהוציא משרד הנגב והגליל באישור דינה זילבר"

אריה דרעי בישיבת סיעת ש"ס. צילום: מרק ישראל סלםאריה דרעי בישיבת סיעת ש"ס. צילום: מרק ישראל סלם

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הגיש את עמדתו בסוגיה, בה הביע את התנגדותו להחלטת בית המשפט. כזכור, ההופעה של זמר חרדי בעפולה בוטלה לאחר השופט קבע כי אין לקיימה בהפרדה מגדרית, והעיריה הודיעה כי לא תכפה זאת. אלא שלאחר מספר ימים הצטרפה העירייה לערעור שהוגש לבית המשפט לאחר שחזרה בה מהסכמתה לקביעת השופט. 

  

עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, היא כי ההחלטה האמורה שהתקבלה ע״י העירייה במסגרת ההליך המשפטי הקודם היא סבירה, ולכן, אין עילה משפטית להתערב בה. עם זאת, הודגש בעמדת היועץ המשפטי לממשלה, כי מהבחינה העקרונית, ייתכנו נסיבות מיוחדות בהן תוכל רשות מקומית לקיים אירוע בהפרדה עבור הציבור החרדי, אולם שאלה זו אינה דרושה הכרעה כעת לנוכח החלטת העירייה האמורה.

 

לאור האמור, בכוונת היועץ המשפטי לממשלה להידרש בהקדם, באופן כללי, לאמות המידה המשפטיות ולנסיבות המיוחדות הנוגעות לקיום אירועים בהפרדה עבור הציבור החרדי.