היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט פרסם את חוות דעתו בדבר הפרדה מגדרית באירועי תרבות ברשויות מקומיות וציין כי ההחלטה הסופית נתונה לשיקול העיריות בהן מתקיים האירוע. מנדלבליט פרסם את חוות דעתו בנושא על רקע אירוע התרבות בפארק העירוני בעפולה שנערך בהפרדה מגדרית, ולאור אירועים נוספים מעין אלה המתוכננים במקומות שונים.לדברי מנדלבליט, "אם רשות מקומית מעוניינת לקיים אירוע בהפרדה מגדרית עבור ציבור המעוניין בכך, הרי שראשית עליה לבחון האם לאור מאפייני האוכלוסייה המתגוררת באותה רשות ולאור סוג האירוע בו מדובר, ניתן לקיים הפרדה וולונטרית ללא הכוונה. ככל שניתן, מובן כי יש להעדיף אפשרות זו על פני הפרדה מתוכננת".מנדלבליט אמר כי על הרשות המקומית לשקול את מכלול הנסיבות של האירוע, ובמסגרת זו ליתן משקל, בין היתר, לאמות המידה הבאות העולות מלשון החוק ומהפסיקה. בנוסף ציין מספר שיקולים בהם רשות מקומית צריכה להתחשב לפני שתערוך אירוע בהפרדה מגדרית:

א. וולונטריות ההפרדה – ככל שגובר רכיב הוולונטריות, כך קטן הקושי בהפרדה המגדרית. בהתאם, כאשר מדובר בהפרדה וולנטרית לחלוטין במסגרתה כל אדם בוחר את מקומו ללא כל הכוונה, אין בכך כל קושי כאמור.
ב. ייחוד האירוע – ככל שייחודו של האירוע לקהל המעוניין בהפרדה מגדרית הוא מובהק יותר, מצטמצם הקושי בקיומה. 
ג. שוויון חומרי – נדרש כי ההפרדה תיעשה תוך הקפדה על תנאים שווים ביחס לגברים ולנשים.
ד. השפעה על הציבור שאינו מעוניין בהפרדה – ככל שהאירוע משפיע באופן משמעותי יותר על הציבור שאינו מעוניין בהפרדה מגדרית, כך גובר הקושי בהפרדה. 

"נוכח המורכבות והרגישות של הסוגיות המתעוררות בהקשר זה, החלטה על קיום אירוע בהפרדה נכון שתתקבל על-ידי דרג מקצועי בכיר בעירייה, וזאת לאחר שהיועץ המשפטי לעירייה יחווה דעתו באשר לשיקולים המפורטים לעיל".

כזכור, לפני כשבוע נערכה בעפולה הופעה של הזמר החרדי מוטי שטיינמץ, שבמשך ימים ארוכים עוררה סערה וכותרות לאחר עתירה לבית המשפט שדרשה שלא לקיימה בהפרדה בין גברים לנשים, כפי שתוכנן, זאת בטענה כי מדובר במהלך לא חוקי. בית המשפט המחוזי קבע כי אכן יש למנוע את קיום ההופעה בהפרדה, מה שעורר סערה ותגובות נזעמות של אנשי ציבור חרדיים. בעתירה נגד ההחלטה שנידונה ביום ההופעה עצמו, קבע שופט בית המשפט המחוזי בנצרת כי ההחלטה חוזרת לידי העירייה. 
 
בעקבות ההחלטה בערעור התקיימה ההופעה בהפרדה כאשר חברי כנסת חרדים מגיעים למקום וחוגגים את מה שראו בו כניצחון. למרות זאת תוך כדי ההופעה נידון ערעור נוסף על אישור ההופעה בבית המשפט העליון שקבע כי שופט בית המשפט המחוזי בנצרת חרג מסמכותו, פסק דינו מבוטל, ויש להימנע מקיום האירוע בהפרדה, כפי שנקבע בתחילה.