שתי העתירות שהגישו ח"כ אברהם ניסנקורן וסיעת כחול לבן בבקשה לתת צו המורה לממשלה שלא להעלות על סדר היום של ועדת השרים לחקיקה את הצעת חוק הבחירות המתיר התקנת מצלמות והקלטה בקלפיות, כל זאת עד שיתקיימו כל ההליכים הקבועים בהנחיית היועץ המשפטי (יועמ"ש) לממשלה, נדחו היום (חמישי) על הסף בפסק דין שקבעו שופטי בג"צ יצחק עמית, נתן סולברג ומני מזוז.

שופטי בג"צ תהו מדוע הוגשו שתי עתירות שאין קשר ביניהן "הלכו שתי העתירות יחדיו הגם שלא נועדו" ציינו והוסיפו. "דין שתי העתירות להידחות על הסף".

בהחלטתם ציינו השופטים. "על אף האיצטלא המינהלית שביקש העותר לעטות את עתירתו אשר נסבה על אי קיום הנחיית היועמ"ש לממשלה לגבי הטיפול בהצעת חוק ממשלתית הרי שבפועל, העותר מבקש לעצור או להשהות את גלגלי החקיקה. ברם בית משפט זה אינו מורה לכנסת לחוקק חוק וככלל בית משפט אינו מתערב בהליכי חקיקה בעודם בעיצומם. זאת , משיקולים של כיבוד הדדי בין רשויות ומתוך תפיסה כי השלב הראוי לבחון את חוקיותו של חוק מסוים ואת תקינות ההליך בו הוא נחקק הוא לאחר השלמת הליך החקיקה". עוד הוסיפו כי קל וחומר כאשר הליכי החקיקה עדיין באיבם וכפי שעולה מהעתירות הצעת החוק אך עומדת להיות מונחת על שולחן הממשלה.

בפסק הדין קבע בג"צ כי העתירות הוגשו מוקדם מידי ובטרם הושלם הליך החקיקה שכאן אין מקום לבית המשפט להתערב אולם, לאחר השלמת ההליך יוכלו העותרים לפנות שוב לבית המשפט ולהעלות טענותיהם. "על רקע האמור לעיל גם אם סבורים העותרים כי הליכי החקיקה לתיקון חוק הבחירות לכנסת נעשים ביוזמת הרשות המבצעת בחופזה, הרי שלא היה מקום להיחפז בהגשת העתירות. מובן כי אם וכאשר יושלמו הליכי החקיקה , שמורות לעותרים כל טענותיהם ודלתות בית המשפט לא ננעלו" נקבע בפסק הדין.