השופט שמאי בקר גזר הבוקר (רביעי) 7 חודשי מאסר בפועל, אשר ירוצו בעבודות שירות, על אורי גלעד, מורה בן 38, שהודה והורשע במעשים מגונים בתלמידתו בת ה-16, בהטרדות מיניות ובשיבוש מהלכי משפט. אמה של הקטינה ביקשה מבית המשפט שיבהיר לנערה כי היא לא אשמה במה שאירע בינה לבין המורה. בצעד חריג, לפני שקבע את גזר הדין, כתב השופט לנערה: "טרם אחתום את גזר הדין, עלי למלא חוב כלפי הקטינה". פתח השופט את מכתבו, והוסיף: "אמה של הקטינה ביקשה, במפורש, כי בית המשפט יבהיר לה, לקטינה, כי אין היא אשמה, כהוא זה, במעשים, בכתב האישום, ב"יחסים", ובכל הקשור לפרשה זו. הדבר עלה במפורש במכתבה של האם לבית המשפט, מתסקיר קרבן העבירה, ואף מדברים שנכתבו ביחס לתחושתה של הקטינה עצמה, למרבה הצער".
 
השופט בקר חתם את דבריו: "כשם שאין צורך להכביר מילים או הסברים על כך שהשמש זורחת במזרח ושוקעת במערב, הרי שכך הם פני הדברים כאן: גלעד הוא הנאשם, הבלעדי, היחיד, ואילו הקטינה - היא הקורבן, במאת האחוזים".