גורמים ישראליים מנסים למצוא פתרון אפשרי לפרשת נעמה יששכר, הצעירה הישראלית שנידונה לשבע וחצי שנות מאסר לאחר שנתפסו 9.5 גרם קנאביס במזוודה שלה בנמל התעופה במוסקבה. למשל, קבוצת משפטנים, בראשות עו"ד אורן אבלה, מציעים מתווה שלפיו יששכר תרצה את עונשה בישראל, ובהמשך תקבל הקלה בעונשה ובתנאי מאסרה וייתכן שאף חנינה - וזאת תוך קבלת הדין הרוסי.לפי המתווה המוצע, הבקשה תוגש על ידי המחלקה למשפט בינלאומי במשרד המשפטים לגורמי ממשל ברוסיה, כדי שריצוי עונשה של נעמה בישראל יבוצע בהתאם לאמנה האירופית בדבר ריצוי עונשי מאסר או העברת נידונים למוצאם, שעליה חתומות שתי המדינות."מדובר במקרה רגיש, שנוגע בכל לב", סיפר אתמול עו"ד אבלה: "פתרון שכזה, שבו נקבל את החלטות החוק הרוסי אך את העונש תרצה נעמה בישראל - יכול להיות הן מכבד מבחינת החוק הרוסי והן פתח לאפשרות להקלה ומציאת פתרון הולם למקרה המורכב. אנחנו פונים למשרד המשפטים לפעול על פי אמנה שחתומים עליה שני הצדדים, ונותר רק ליישמה בכבוד ובשיתוף".