בית המשפט העליון דחה בשבוע שעבר עתירה הדורשת לחשוף התקשרויות של המשרד לנושאים אסטרטגיים עם משרדי עורכי דין בנוגע למאבק בתנועת החרם ה־BDS. העתירה הוגשה על ידי עו"ד איתי מק, בגוף הממשלתי. השופט יצחק עמית דחה את התביעה בטענה שחשיפת משרדי עורכי הדין הנותנים שירותים למשרד הממשלתי עלולה להקשות את ההתמודדות של ישראל עם התופעה, וקבע כי העותרים ישלמו 4,000 שקל, כהוצאות ערעור.
 
תחילתו של ההליך בבקשת חופש מידע כוללנית בדבר התקשרויות שנעשו עם גורמים זרים, כחלק מהמאבק בתופעת הדה־לגיטימציה לישראל. לאחר שהועברה הבקשה למשרד לנושאים אסטרטגיים וסורבה, הוגשה עתירה בנושא לבית המשפט העליון. לדברי עו"ד מק, "לא נכון שעבודת הממשלה תהיה תחת מעטה סודיות. הפיקוח צריך להיות דווקא האינטרס של המשרדים הנוגעים בדבר, בין שמדובר במשרד לנושאים אסטרטגיים ובין שמדובר במשרד המשפטים או במשרד החוץ. נראה שהמאבק בחרם מתנהל באופן שאינו מיומן דיו, ויש תחושה קשה שמבזבזים כספי ציבור. 
 
"לנו לא ברורה ההסתרה. שקיפות ופיקוח הכרחיים, במיוחד אחרי דוח מבקר המדינה הנוקב בנושא. יש שאלות שנותרו פתוחות - האם משרדי עורכי דין העובדים מטעם המדינה פועלים באופן אתי? כיצד ולשם מה משמשים הכספים? ובעיקר, החשש שבסופו של דבר יפורק המשרד ולא יהיה ברור לאן הלך הכסף שכולנו משלמים. נמשיך לפעול כדי שתהיה שקיפות בפעילות המשרד".