ראש עיריית אור יהודה לשעבר דוד יוסף השתחרר ביום שישי מהכלא, חצי שנה לפני תום מאסרו. כזכור בדצמבר 2017 עונשו הוחמר על ידי בית המשפט העליון והוא נשלח ל-38 חודשי מאסר. הוא הורשע ב-16 סעיפים של עבירות מעשה מגונה בכוח, מעשה מגונה, הטרדה מינית, גניבה בידי עובד ציבור ועוד. הוא זוכה מתשע מן העבירות שפורטו בכתב האישום, בין היתר, זוכה מחמת הספק מעבירה של מעשה מגונה בכוח.
בנוסף למאסר, בית המשפט גזר עליו לשלם פיצויים למתלוננות בסכום של 30,000 שקלים. "התמונה שנצטיירה בבית משפט הינה קשה וקודרת", כתב השופט, דוד רוזן, בגזר הדין. "במהלך עבודתו הטריד ראש העיר ותקף מינית, בצורה שיטתית, נשים שנזדמנו, במקרה ושלא במקרה, לסביבתו. נראה כי הנאשם ביצע את העבירות המיניות, מעל לתאווה המינית, לשם הפגנת כוחו והבעת שליטה על סביבתו. במהלך המשפט היה נדמה לעיתים כל כי אישה, שנקלעה לסביבתו במהלך מילוי תפקידו כראש עיר סומנה על ידו, ובהמשך שימשה עבורו בבחינת 'אובייקט מטרה' להטרדה או תקיפה מינית מילולית ו/או פיזית".
בשל כלל העבירות המיניות - מעשים מגונים והטרדות המיניות – נידון יוסף ל-12 חודשי מאסר לריצוי בפועל; בשל ריבוי עבירות של גניבה בידי עוד ציבור – 12 חודשי מאסר לריצוי בפועל, מתוכם שמונה חודשי מאסר מצטברים; בשל עבירות של שימוש לרעה בכוח המשרה ומרמה והפרת אמונים נידון יוסף לשמונה חודשי מאסר לריצוי בפועל, מתוכם ארבעה חודשי מאסר מצטברים ובשל עבירה של הדחה בחקירה – שישה חודשי מאסר לריצוי בפועל, בחופף.

רחוב באלי, שנקרא על שמה של אחת המאהבות של ראש העיר. צילום ארכיון: אבשלום ששוני

בכתב האישום, שהוגש על ידי פרקליטות מחוז תל אביב ביולי 2016, נכתב כי יוסף ניהל את העירייה ביד רמה והטיל חיתתו על עובדיה. בין היתר דרש הנאשם מהם לציית ללא תנאי לדרישותיו. כאשר מי מהעובדים לא נעתר לדרישותיו, פעמים רבות דאג יוסף לבוא עמו חשבון, על ידי כך שביצע כלפיו פעולות נקמניות במסגרתן סילק, פיטר, ביטל פרויקטים, ושלל תקציבים, כדי לפגוע בעובד שהמרה את פיו.
עוד נכתב כי במהלך התקופה האמורה ניסה הנאשם לקיים, באופן שיטתי, קשרים מיניים עם נשים רבות, אותן פגש במהלך עבודתו. "הנאשם עשה כן על אף שנשים רבות לא הסכימו לביצוע המעשים האמורים ופעמים רבות אף ניסו להניאו מלהמשיך במעשיו. הנאשם ידע והבין כי לאור מעמדו כראש עירייה אשר יכול לחרוץ את עתידן המקצועי של הנשים האמורות, ולאור התנהלותו הכוחנית האמורה, נשים רבות יחששו להתעמת עמו, ולכן לא יורו לו לחדול ממעשיו"
עוד נכתב כי יוסף נהג להיטיב עם הנשים שנעתרו לו, על ידי כך שגנב נכסים שהגיעו אליו מכוח תפקידו כראש העיר, ביניהם מחשבים, שוברי שי, וכן טובות הנאה אחרות שנרכשו מתקציב העירייה, וכן העניק "מתנות" כאלה למקורביו ובני משפחתו. באחד מסעיפי האישום נכתב כי יוסף כינס ישיבת מועצת העיר לקרוא לאחד הרחובות באזור התעשייה "רחוב באלי". "הנאשם לא הסביר מדוע בחר בשמות אלו ולא נשאל על כך". על פי כתב האישום, "באלי" נחשב לשם החיבה שבו נהג יוסף לכנות את אחת המאהבות שלו, כשהגדיל לעשות והבטיח לה כי הוא יסכים לקרוא לשם של רחוב על שמה.