היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, דחה את פניותיהם של סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, באשר להדלפות לטענתם של חומרי חקירה מחקירות ראש הממשלה. במכתב התשובה, מבהיר היועץ המשפטי לממשלה את השיקולים השונים שבפתיחה בחקירה לאיתור "מדליף" בביצוע בדיקות פוליגרף.לטענת מנדלבליט, מדיניות התביעה בעניין פתיחת חקירה והעמדה לדין בעבירות של פרסום מידע האסור בגילוי היא זהירה ומצמצמת. היועמ"ש מתייחס גם להליך הפלילי שנוהל נגד הפרקליטה ליאורה גלאט ברקוביץ', שהדליפה את חיקור הדין נגד אריאל שרון, אבל מבהיר כי מדובר אז היא חשפה מסמך שהוגדר במפורש כסודי. 

היועמ"ש גם מזכיר כי הוא נענה לבקשת סנגוריו של נתניהו להשהות את שחרור חומרי החקירה ואומר כי חלק משמעותי מהפרסום של חומרים אלו אירע לאחר מסירת החומרים. 
 בסיום המכתב הובהר: "נוכח האמור לעיל, אין מקום לפתוח בבדיקה או בחקירה של המקרים נושא פניותיכם. מובן כי אין בדבר כדי להפחית מהחומרה שהיועץ המשפטי לממשלה רואה בהדלפת חומרי חקירה, דבר שכאמור יש בו כדי לפגוע בערכים החשובים שפורטו לעיל. עוד מובן, כי אין בהחלטה זו כדי לשלול בכל מקרה פתיחה בחקירה בגין הדלפת חומרים, לרבות חומרי חקירה, בהתקיים הנסיבות המצדיקות זאת מהבחינה המשפטית. יש לבחון כל מקרה ומקרה על פי כלל האינטרסים הרלוונטיים ועל פי תוחלת החקירה, ובהתאם לכך לקבל החלטה לגביו".בסביבתו של ראש הממשלה מלינים תקופה ארוכה כי ההדלפות המגמתיות ולטענתם הפליליות לכאורה פוגעות בהליך המשפטי ובשמם של בני משפחת נתניהו ועל כן ברור שתשובה זו של היועץ לא תתקבל ברצון. 


מטעמו של ראש הממשלה נמסר: "הקביעה של היועץ שאי אפשר לזהות את מקור ההדלפות מפני שגם הסניגורים מחזיקים בחומר החקירה, מתעלמת מהעובדה שתלונת ראש הממשלה הוגשה כבר בינואר 2019, חודשים רבים לפני שהחומרים בכלל נמסרו לפרקליטיו של ראש הממשלה. חבל שתלונתו של ראש הממשלה לא נבדקה אז".