הליכה ברחוב ובשטחים ציבוריים היא פעילות שכיחה שרבים מאיתנו מבצעים מדי יום. לפעמים פעולה ושגרתית זו מסתיימת במפח נפש כאשר הולך רגל נתקל במכשול, נופל ונפצע. במקרה של שטח פרטי בעל השטח אחראי לשמור על תקינותו ובטיחותו, אך נשאלת השאלה האם רשות מקומית אחראית לנזק שנגרם לאדם תוך כדי הליכתו ברחוב או בשטח ציבורי בתחום שיפוטה?

חובת הזהירות של עירייה ורשות מקומית

בהתאם לפסיקות בית המשפט, על רשויות מקומיות ועיריות מוטלת חובת זהירות כלפי הולכי רגל שמשתמשים ברחובות ובשטח ציבורי בתחום השיפוט שלהן. עוד נקבע כי כל עירייה ורשות מקומית מחויבת לתחזק את המקרקעין שבתחומה ולהסיר מהם מפגעים ומכשולים. במקרה שרשות מקומית הפרה את חובתה ועקב כך הולך רגל נפל ונגרמו לו נזקי גוף, הוא זכאי להגיש תביעת נזיקין נגדה ולדרוש פיצויים על נזקיו. 

פעולות חיוניות שיש לבצע לאחר נפילה

כדי למקסם את סיכויי ההצלחה בתביעה יש להקפיד על ביצוע מספר פעולות חיוניות סמוך לאחר התרחשות התאונה. על הנפגע לרשום את שעת התאונה המדויקת ואת המיקום שבו אירעה. נוסף על כך רצוי מאוד לצלם את מקום האירוע ואת המפגע שהוביל לנפילה.

חשוב לצלם את המפגע מזוויות שונות ואף לתעדו באמצעות סרטון ווידאו. במקרה שבו המפגע לא צולם מיד לאחר התאונה, יש לשוב למקום ולצלמו במהירות האפשרית לפני שיתוקן על ידי הרשות המקומית או העירייה.

במקרה שבו היו עדים לתאונה, חשוב לבקש מהם פרטים אישיים כדי שיוכלו להעיד בפני בית המשפט בנוגע להתרחשות האירוע. כמו כן חשוב לתעד כל חבלה ופציעה שנגרמה בעקבות הנפילה ולפנות בהקדם האפשרי לקבל טיפול רפואי. יש להקפיד כי ברישום הרפואי תופיע סיבת הפגיעה ויפורטו בו נסיבות האירוע ככל האפשר.

חשוב מאוד לשמור גם תיעוד רפואי שהתקבל לאחר האירוע מאחר שהוא מהווה מרכיב משמעותי בהוכחת התאונה בפני בית המשפט. ככל שמועד קבלת הטיפול הרפואי יהיה סמוך יותר למועד התרחשות המקרה, לנפגע יהיה קל יותר להוכיח כי הנפילה אכן התרחשה ושהוא נפצע בעקבותיה.

גם לאחר קבלת הטיפול הרפואי הראשוני, חשוב להמשיך ולשמור תיעוד רפואי נוסף שהתקבל במסגרת טיפול רפואי בקופת החולים, כולל סיכומי ביקור, הפניות לבדיקות ומרשמי תרופות. על הנפגע להקפיד לשמור גם קבלות על הוצאות שנגרמו לו לאחר הנפילה ובעקבותיה. בין היתר עליו לשמור קבלות על הוצאות דלק חריגות, קבלות על נסיעות בתחבורה ציבורית אם נדרש לכך וקבלות עבור שירותי סיוע בתחזוקת הבית.

פעולות חיוניות שיש לבצע לאחר נפילהפעולות חיוניות שיש לבצע לאחר נפילה

מהם היסודות של תביעת הפיצויים

בשלב זה חשוב לפנות ולהתייעץ עם עורך דין שעוסק בתחום הנזיקין בכלל ובנזקי גוף בפרט כדי שיבחן את נסיבות האירוע, את אחריות הרשות המקומית ואת הנזקים שנגרמו לנפגע. עורך הדין יידע להעריך את סיכויי התביעה נגד הרשות המקומית תוך מתן משקל ראוי לכל פרטי האירוע. 

נפגע שהחליט להגיש תביעה נגד עירייה או רשות מקומית יצטרך להוכיח כי הן התרשלו, לא תחזקו את השטח כראוי ולא דאגו לכך שיהיה נקי ממפגעים. את הרשלנות ניתן יהיה להוכיח בין היתר באמצעות תמונות ממקום האירוע, הצגת תיעוד רפואי רלבנטי ועדויות של עוברי אורח שהיו במקום בעת הנפילה. נוסף על כך, האדם שנפגע יצטרך להוכיח קשר סיבתי בין הרשלנות לבין הנזק, כלומר שהנפילה והפציעה אירעו לו בעקבות הפרת חובת הזהירות של הרשות המקומית.

יסוד נוסף ומשמעותי בתביעה נגד רשות מקומית הוא הנזק. על הנפגע יהיה להוכיח כי נגרם לו נזק רפואי באמצעות צירוף חוות דעת של מומחה רפואי לתביעתו. המומחה יערוך לו בדיקה גופנית, יעיין בתיעוד הרפואי הרלבנטי ויקבע האם נגרמה לו נכות כתוצאה מהנפילה. חשוב לציין כי גם הרשות המקומית או העירייה רשאיות לזמן את הנפגע לבצע בדיקה רפואית אצל מומחה מטעמן שיעריך את הנכות לפי התרשמותו.

במקרים שבהם ישנו פער משמעותי בין חוות הדעת של המומחים הרפואיים, בית המשפט נוהג למנות מומחה רפואי מטעמו אשר יקבע מהי הנכות הרפואית שנגרמה לניזוק כתוצאה מהאירוע.

שיעור הנכות הרפואית שייקבע על ידי המומחה הרפואי מטעמו משמש את בית המשפט כבסיס לקביעת שיעור הנכות התפקודית של הנפגע, המבטאת את הפגיעה בתפקודו עקב התאונה. הנכות התפקודית תשמש את בית המשפט לצורך חישוב הפיצויים אם יוחלט כי הרשות המקומית התרשלה כלפי הנפגע ובעקבות רשלנותה נגרם לו נזק.