בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל פיצויים גם אם התאונה נגרמה באשמתו. במצב כזה אין צורך להוכיח רשלנות או אשמה של מי מהצדדים לתאונה כדי לקבל פיצויים וברגע שנגרם לאדם נזק גוף, חברת הביטוח מחויבת לפצות אותו. לפניכם מספר פעולות שרצוי לבצע אם חלילה נפגעתם בתאונת דרכים:
1. רישום פרטי המעורבים באירוע

מיד לאחר האירוע חשוב מאוד לרשום את הפרטים של כלי הרכב שהיו מעורבים בתאונה כולל פרטי הנהג שהיה מעורב באירוע. יש לדאוג לרשום את פרטי הרישוי והביטוח של כל המעורבים בתאונה.

במקרה שהיו עדים לתאונה, יש לרשום את פרטיהם האישיים, לצלם את המקום שבו התרחשה התאונה ואת הנזק שנגרם לרכבים המעורבים. התיעוד יסייע בהמשך בהוכחת התרחשות האירוע בפני בית המשפט במקרה שתוגש תביעת פיצויים נגד חברת הביטוח.

2. קבלת טיפול רפואי בהקדם האפשרי


במקרה של פציעה בתאונת דרכים חשוב מאוד לפנות לקבל טיפול רפואי בסמוך לאירוע ומוקדם ככל האפשר. במקרים רבים הנפגע סבור כי הוא נחבל קלות בלבד ולא מייחס לאירוע חשיבות של ממש. עם זאת, חשוב לדעת כי החבלה עלולה להחמיר כעבור מספר ימים ולגרום לנזק משמעותי הרבה יותר. נוסף על כך, התיעוד הראשוני מחדר המיון או מהמוקד הרפואי מוגש לרוב במסגרת תביעת הפיצויים בשלב מאוחר יותר ומהווה הוכחה נוספת להתרחשות האירוע. לפיכך חיוני לשמור על כל המסמכים הרפואיים שהתקבלו לאחר התאונה כולל מסמכים מחדר המיון, תוצאות בדיקות, סיכומי אשפוז, הפניות לקבלת טיפולי פיזיותרפיה ומרשמים לתרופות.יש להקפיד למסור לגורמים הרפואיים את פרטי התאונה והחבלות שנגרמו בעקבותיה ולוודא שהפרטים נרשמו בתיעוד הרפואי. הרישום הרפואי יסייע בהמשך בהתנהלות מול חברת הביטוח וישמש רכיב משמעותי בהוכחת התאונה והנזקים שנגרמו במסגרתה. בשל כך על הנפגע לדרוש עותקים מהמסמכים הרפואיים ולשמור אותם ברשותו.3. התנהלות נכונה מול הצוות הרפואי


בהמשך, על הנפגע לאסוף את כל המסמכים הרפואיים שקיבל לאחר התאונה כולל הפניות לבדיקות, סיכומי ביקורים אצל רופאים, מרשמי תרופות וכן קבלות עבור רכישת עזרים רפואיים וטיפולים שאינם כלולים במסגרת הכיסוי שמעניקה קופת החולים.יש למלא אחר הוראות הרופאים ולקבל את הטיפול הרפואי בהתאם להמלצותיהם. כדאי מאוד לשים לב לכך שהתלונות הקשורות לתאונה נרשמות במסמכים הרפואיים וכי קיים תיעוד מלא של כל הבדיקות והטיפולים הרפואיים שהתקבלו לאחר התאונה ונדרשו בעקבותיה. 4. קבלת אישור משטרה שכולל את פרטי האירוע


במקרים מסוימים אחרי התאונה המשטרה מגיעה למקום וגובה עדויות מהמעורבים באירוע, כך שלאחר מכן יהיה ברשותה תיק שכולל את כל הפרטים העובדתיים הרלבנטיים. נפגע בתאונה יכול לגשת לאחר האירוע לתחנת המשטרה ולבקש לקבל עותק מהתיק.אם לא הגיע כוח משטרתי למקום, רצוי לפנות באופן עצמאי לתחנת המשטרה ולמסור הודעה על התרחשות התאונה כולל פרטים של הרכבים המעורבים ונהגיהם. יש להקפיד לקבל טופס מידע על נתוני תיק תאונת הדרכים שכולל את פרטי האירוע שנרשמו במשטרה.5. איסוף תלושי שכר וקבלות


בכל הנוגע להוכחת פגיעה בכושר ההשתכרות לאחר התאונה, יש לשמור תלושי שכר מלפני התאונה ואחריה אשר יהוו הוכחה לכך שנגרמה ירידה בשכר לאחר התאונה וכתוצאה ממנה. כמו כן מומלץ לשמור קבלות עבור נסיעות שבוצעו כדי לקבל טיפולים רפואיים וכן קבלות עבור סיוע במשק הבית אם התקבל בפועל.6. חוקרים מטעם חברת הביטוח


חברות הביטוח נוהגות לשלוח חוקרים מטעמם לנפגעים בתאונות דרכים שמנסים לתעד אותם, תוך ניסיון לפגוע בסיכויי תביעתם. במקרה שחוקר מנסה לתשאל נפגע בתאונת דרכים לאחר האירוע, ההמלצה היא להימנע משיתוף פעולה עימו והפנייתו לעורך הדין המייצג.בכל מקרה, לאחר פציעה בתאונת דרכים רצוי לפנות לעורך דין שעוסק בתחום נזקי הגוף ומתמקצע בתאונות דרכים, ולקבל ממנו ייעוץ משפטי מקצועי שיסייע לכם למצות את זכויותיכם וינחה אתכם כיצד להתנהל באופן נכון בתביעה נגד חברת הביטוח.