יועצי ראש הממשלה, יונתן אוריך ועופר גולן, הגישו היום (חמישי) ערעור לבית המשפט העליון בנוגע לחיפוש שאמורה לערוך המשטרה בטלפונים הניידים שלהם, זאת לאחר שערעורם בנושא נדחה בבית המשפט המחוזי. "המשטרה התרגלה לפרוץ לטלפונים בכל יום. המשטרה שאמונה על שמירת החוק והאזרחים רומסת אותו ברגל גסה תוך פגיעה חמורה בזכויות נחקרים. בית המשפט חייב לשים לזה סוף", אמרו בהגשת הערעור. כזכור, יועצי רה"מ נתניהו חשודים כי הטרידו את עד המדינה בתיק 4000, שלמה פילבר, באמצעות כריזה מחוץ לביתו במהלך מערכת הבחירות האחרונה.בבקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט העליון, כתבו פרקליטי היועצים, עו״ד עמית חדד ועו״ד נועה מילשטיין: "מאחר שהמשטרה עשתה דין לעצמה, וחדרה לטלפונים הניידים של המבקשים ללא צו שיפוטי ביודעה כי הדבר מנוגד לחוק, להלכה הפסוקה ולנהליה שלה, הרי שהיא מושתקת ומנועה מלבוא לבית המשפט בבקשה לקבל צו חדירה לטלפונים הניידים של המבקשים, שלמעשה יכשיר בדיעבד את החדירה הלא חוקית שבוצעה זה מכבר".״במהלך הדיונים התברר שמדובר בפרקטיקה נוהגת, ושהמשטרה, כעניין שבשגרה, חודרת לטלפונים הניידים של נחקרים ללא צו שיפוטי (ואף ללא קבלת הסכמה מדעת). מדובר בהתנהלות שאין להתיר כאשר עסקינן בכל גורם; קל וחומר כאשר התנהלות זו מגיעה מצידו של הגוף שאמון על אכיפת החוק ושעיני הציבור נשואות אליו בציפייה כי יפעל בהתאם לחוק כדי להגן על אזרחי המדינה וזכויותיהם״, נכתב בבקשת הערעור.לטענת הפרקליטים השאלה שעומדת לפתחו של בית המשפט העליון הינה שאלה תקדימית, שטרם נידונה בתולדות המשפט הישראלי: "בפני בית המשפט נידונה שאלה חסרת תקדים – האם פעולות בלתי חוקיות שביצעה המשטרה כדי לחדור לטלפונים הניידים של המבקשים, מונעות ממנה לקבל, בדיעבד, צו חיפוש לאותם הטלפונים ממש".״ככל שהחלטת בית משפט קמא תיוותר על כנה, המסר שיועבר לרשויות יהיה כי הן זכאיות להפר את החוק ואת הלכות בית המשפט העליון ולרמוס זכויות נחקרים ברגל גסה, וזאת מבלי שיהיו לכך השלכות כלשהן מצדן״, נכתב בבקשת הערעור, "החלטת בית משפט קמא "מלבינה" למעשה את פעולותיה הפסולות של המשטרה במהלך חקירת המבקשים, ובכך אף פוגעת באמון הציבור במשטרה – שאמונה על אכיפת החוק אך בעניינם של המבקשים פעלה כאילו היא מעל החוק".בבקשת הערעור הובהר כי התנהלות המשטרה, שרומסת ברגל גסה את זכויות הפרט, הפכה בשנים האחרונות ל״פרקטיקה נהוגה״ ולא אירוע נקודתי. הפרקליטים התייחסו בבקשה לפרסום אמש בעיתון ״הארץ״ בדבר חקירתו של ההאקר הרוסי, אלכסיי בורוקוב שהוסגר לפני מספר שבועות לארצות הברית. ״מתוך חומרי החקירה שפורסמו בעניינו עולה, שהחוקרים תפסו את הטלפון הנייד של בורוקוב מבלי שהיה ברשותם צו חדירה למכשיר; לאחר מכן, ומבלי להסביר לו את זכויותיו, חדרו החוקרים לטלפון הנייד של בורוקב והפיקו ממנו חומרים. החדירה של החוקרים לטלפון הנייד של בורוקוב והעתקת תכנים ממנו נעשו, כאמור, מבלי שהיה ברשות החוקרים צו שיפוטי; מבלי שהחוקרים הסבירו לו את זכויותיו; ועוד לפני שהוא חתם על טופס הסכמה. מדובר בפרסום מטריד שמלמד כי המשטרה, באופן שיטתי ומתמשך, פועלת בניגוד לחוק; דורסת את הלכותיו של בית המשפט הנכבד; ומפרה את נהליה – חודרת לטלפונים הניידים של חשודים ללא צו שיפוטי וללא קבלת הסכמה מדעת. מדובר בהתנהלות שיש לעצור כמה שיותר מהר", אמרו.