קצבת נכות כללית היא גמלה חודשית המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לאדם שעקב מצבו הרפואי נפגע כושר עבודתו ואינו יכול להשתכר ולהשתלב במעגל העבודה.לפניה ישירה אל עורכת הדין בת-חן טייץ לחץ/י כאן. 


מתי המוסד לביטוח לאומי ידון בתביעה לקצבת נכות?


המוסד לביטוח לאומי ידון בתביעה לקצבת נכות רק לאחר שחלפו 90 ימים מן היום בו איבד המבוטח את כושר עבודתו והפסיק להשתכר ו/או שהכנסתו צומצמה. הזכות לקבל קצבת נכות כללית עומדת לכל תושב ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה 67, אשר נפגע כושר עבודתו. לקצבת נכות כללית זכאי כל מי שסובל מליקוי גופני, שכלי או נפשי שנגרם ממחלה, מתאונה או ממום מולד ועקב הליקוי איבד את כושר עבודתו. הזכות מגיעה גם לשכירים וגם לעצמאים בתנאי שהם עומדים בקריטריונים לזכאות ושהכנסתם היא פחותה מ-60% מהשכר הממוצע במשק. 


עורכת הדין בת-חן טייץ. צילום: דן לוין.עורכת הדין בת-חן טייץ. צילום: דן לוין.


תנאי הזכאות לקבלת קצבת נכות


1. דרגת נכות רפואית: על מנת להיות זכאי לקצבת נכות כללית, על המבוטח להגיע לדרגת נכות רפואית בשיעור של 60% ומעלה ו/או לדרגת נכות בשיעור של 40% ובלבד שבגין אחד מליקוייו נקבעה למבוטח נכות בשיעור של 25% לכל הפחות. הנכות הרפואית נקבעת על ידי רופא מוסמך מטעם המוסד לביטוח לאומי, אשר בודק את המבוטח במסגרת ועדה רפואית שמורכבת מרופאים מומחים לפי תחומי התמחות. בסיום הבדיקה המומחים קובעים את דרגת הנכות הרפואית לפי ליקוייו של המבוטח ובהתאם לספר הליקויים. את החלטת הוועדה הרפואית מקבלים בדואר בצירוף פרוטוקול הוועדה. 2. דרגת אי כושר: לאחר שהמבוטח עמד בתנאי הנכות ונקבעה לו נכות מזכה, הוא נדרש לעמוד בפני וועדה נוספת אצל פקידת שיקום, אשר תפקידה הוא לקבוע אם המצב הרפואי של המבוטח משפיע על כושר עבודתו וגורם לו לאובדן כושר או לחילופין האם יכולת השתכרות של המטופל ירדה ב-50% לפחות. יודגש כי במקרה שבו יכולת ההשתכרות של המבוטח לא נפגעה ב-50% לפחות, הוא אינו זכאי לקצבה.הוועדה קובעת את דרגת האי כושר באחד מהשיעורים הבאים: 60%, 65%, 74%, 100%. במידה ומצבו הרפואי ו/או התפקודי של הנכה אינו יציב רשאי פקיד התביעות לקבוע דרגת אי-כושר זמנית למשך שנתיים לכל היותר, כאשר בתום התקופה תיבדק זכאותו בשנית והמבוטח יוזמן לוועדה רפואית לבדיקת המשך הזכאות. 


סכומי קצבאות נכות ביטוח לאומיסכומי קצבאות נכות ביטוח לאומי


הגשת ערר על החלטת הוועדה


מבוטח שמעוניין לערער על אחוזי הנכות שנקבעו לו על ידי הוועדה רשאי להגיש ערר על אחוזי הנכות הרפואית בפני ועדה רפואית לעררים. את הערר יש להגיש בכתב לסניף שנתן את ההחלטה ולצרף אליו נימוקים בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה של המוסד בדבר אחוז הנכות הרפואית.הוועדה הרפואית לעררים רשאית להותיר את הנכות שנקבעה על ידי הוועדה הראשונה ו/או לשנות את שיעורה (להגדילה או להפחיתה).החלטת הוועדה הרפואית לעררים היא סופית, ואין אפשרות לערער עליה, אלא בשאלות חוק בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה. את הערעור יש להגיש בתוך 60 ימים מתאריך קבלת החלטת הוועדה הרפואית לעררים.בטרם הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לצורך בחינת הזכאות."אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא אלא כסקירה כללית. מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום לשם קבלת ייעוץ משפטי ראוי טרם נקיטת פעולה למיצוי זכויותיכם".עורכת הדין בת-חן טייץ עוסקת בייצוג מבוטחים בפני המוסד לביטוח לאומי, בדיני נזיקין, דיני עבודה, מקרקעין ומשפט אזרחי ועסקי, הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין LawGuide.