פרשת רצח תאיר ראדה: הפרקליטות ביקשה היום (רביעי) מבית המשפט העליון בירושלים להוציא צו שיאפשר לה לקבל את התיק הרפואי של א"ק, מי שנטען לגביה כי סיפרה למכריה שרצחה את הנערה מקצרין בשנת 2006. זאת, "על מנת לבחון טענות אלו בנוגע לנסיבות אשפוזה של המשיבה בשנת 2014, ועל מנת שהתמונה המלאה הנוגעת למצבה הרפואי הנפשי לאחר חודש יוני 2012 תהיה בפניה, בדעת המבקשת לעיין בתיק הרפואי של בית החולים מזרע בו אושפזה המשיבה", כפי שצוין בבקשה.

בנימוקים לבקשה הוסבר כי "ביום ה-23.10.19 הגיש המשיב (עו"ד הלוי) בקשה למשפט חוזר. במסגרת בקשתו, עוסק המשיב בהרחבה בפרשת חקירתה של המשיבה (א"ק) ואף מפנה אליה אצבע מאשימה בטענה כי הוא זו שרצחה את המנוחה... בנוסף לכך מעלה המשיב טענות הנוגעות לאירועים שהתרחשו בחודש אוגוסט 2014, לאחר שחרורה של המשיבה מהאשפוז הממושך. לפי הנטען, במועד האמור אושפזה המשיבה פעם נוספת בבית החולים מזרע לאחר שאמרה לגורמים המטפלים כי יש לה דחף לרצוח וכי אף עשתה הכנות לשם כך... על מנת לבחון טענות אלו בנוגע לנסיבות אשפוזה של המשיבה בשנת 2014, ועל מנת שהתמונה המלאה הנוגעת למצבה הרפואי הנפשי לאחר חודש יוני 2012 תהיה בפניה, בדעת המבקשת לעיין בתיק הרפואי של בית החולים מזרע בו אושפזה המשיבה". 


בבקשה נכתב כי "בא כוחה של א"ק, עו"ד תומר שוורץ, הודיע על הסכמתו לעיון המבוקש", וצוין כי "העיון בחומר יוגבל לעיונם של הפרקליטים המטפלים בתיק זדורוב, ופרקליטים בכירים אשר עמם נערכת התייעצות בנוגע לתיק". 

עורכי הדין דניאל חקלאי ותומר שוורץ מסרו בתגובה לפרסום: "מאחר שסנגורו של זדורוב טען במסגרת בקשתו למשפט חוזר, טענות שונות בדבר אמירות שבקעו לכאורה מפי א"ק בבית החולים הפסיכיאטרי שבו הייתה מאושפזת בזמנו, ביקשה הפרקליטות מבית המשפט העליון רשות לעיין בתיקה הרפואי של א"ק. זאת כדי להכיר את התמונה כולה ולראות שהדברים ממוקמים בהקשרם הנכון. אנו מסכימים כמובן לעיון זה בשמה של א"ק, תוך הבהרה שהן הפרקליטים שיעיינו בתיק והן סנגורו של זדורוב, יוכלו לעשות כן בלא לפגוע בפרטיותה של א"ק, בלא לפרסם היבטים פסיכיאטריים אישיים וחסויים ובלא לערער את נפשה.
 
"נשוב ונדגיש: א"ק לא רצחה את תאיר ראדה. זכותו של רומן זדורוב לבקש משפט חוזר. חובת פרקליטות המדינה לבדוק כל טענה. ומובן שא"ק אינה מסתירה דבר, מאחר שאינה קשורה ברצח הנורא. היא תסכים לעיון בתיקה, ובלבד שהיבטים אישיים ורפואיים שלה לא יפורסמו בפומבי ופרטיותה לא תירמס והיא לא תושפל כפי שנעשה לצערנו בעבר".