בשנים עשר לאוגוסט 2019 קיבל נשיא המדינה ראובן ריבלין את בקשת החנינה שהגיש סטודנט למשפטים, והורה על מחיקת הרישום הפלילי שעמד כנגדו. כתוצאה מכך יוכל הסטודנט להשלים את לימודיו ולהתקבל כחבר בלשכת עורכי הדין.

החלטתו של נשיא המדינה לאשר את בקשת החנינה של הסטודנט מאפשרת לעותר לנהל את חייו ככל אדם שומר חוק, לממש את שאיפותיו המקצועיות ולהיות אזרח תורם בחברה הישראלית. אפשרות החנינה מספקת תקווה ומוצא למי שעומד נגדם רישום פלילי ומבקשים להיטיב את מהלך חייהם, ואשר תקופת ההתיישנות או המחיקה עבור הרישום הפלילי שלהם אינה מאפשרת להם להמשיך במסלול חיים מיטבי.


לפנייה ישירה אל עורך הדין אסף דוק לחץ/י כאן.

מהו תוקפו של הרישום הפלילי

כאשר נפתח לאדם תיק במשטרה, גם אם לא הורשע, וגם אם ריצה את עונשו, נשאר כנגדו רישום פלילי לתקופה מוגדרת על פי חוק. עבור כל עבירה קיימת תקופת התיישנות ותקופת מחיקה, הקצובה בהתאם לחומרת העבירה. עד תום תקופת ההתיישנות, גורמים רבים יכולים לקבל מידע על הרישום הפלילי העומד כנגד אדם. לאחר תום תקופת ההתיישנות, רק מספר מצומצם של גורמים מורשים יכול לקבל מידע ביחס לרישום שנותר במאגרי המידע של המשטרה.

תקופת המחיקה מתחילה לאחר שמסתיימת תקופת ההתיישנות, ובמהלכה הרישום הפלילי נשאר במאגרי המידע של המשטרה, אך נמסר למספר מצומצם של גורמים מורשים בלבד. עם תום תקופת המחיקה נמחק הרישום הפלילי כליל. במקרים של עבירות חמורות במיוחד, אין התיישנות או מחיקה לרישום הפלילי. 

תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה של רישום עבירות תלויות בנסיבות חייו של הנאשם, ובחומרת העבירה בה נמצא אשם. רישום פלילי משפיע על חייו של נאשם בדרכים רבות, אחת מהן היא פגיעה ביכולתו להתקבל למשרות שונות, כמו במקרה הנזכר לעיל, העוסק בסטודנט לעריכת דין, שלא יכול היה להתקבל כחבר בלשכת עורכי הדין כיוון שהיה קיים כנגדו רישום פלילי.

באיזה אופן ניתן למחוק רישום פלילי

קיימות מספר דרכים בהן יכול אדם לפעול בכדי למחוק רישום פלילי הקיים לחובתו. הדרך הראשונה היא להמתין עד שתקופת ההתיישנות והמחיקה עבור העבירה שביצע תחלוף, ברם, לא תמיד יכול אדם להרשות לעצמו לחכות כל כך הרבה זמן.

הדרך השנייה היא, במידה ומדובר בתיק שנסגר ללא הרשעה – לפנות בבקשה לשינוי עילת סגירת התיק לסגירה מחוסר אשמה, ואילו הדרך השלישית, בתיקים שהסתיימו בהרשעה, היא לפנות לנשיא המדינה בבקשה לחנינה ולמחיקה של הרישום הפלילי. בכדי לבחור את הדרך הטובה ביותר למחיקת רישום פלילי שעומד כנגדך, יש להיוועץ בעורך דין פלילי בעל ניסיון ובקיאות במחיקת רישום פלילי.
אסף דוק - חברת עורכי דיןאסף דוק - חברת עורכי דין

רישום פלילי – מחסום בפני מי שמעוניין לעסוק בעריכת דין

סטודנט למשפטים המבקש לעסוק במקצוע עריכת דין בישראל צריך להתקבל לשורותיה של לשכת עורכי הדין. לשכת עורכי הדין בודקת את עברו של כל מועמד המבקש להתקבל לשורותיה, ומוודאת שאין לו עבר של הרשעות או רישום פלילי. 

מועמד שקיים כנגדו רישום פלילי לא יוכל להתקבל לחברות בלשכת עורכי הדין. בנוסף לבדיקות המבוצעות על ידי לשכת עורכי הדין, נדרש המועמד לחתום על הצהרה כי אין לו הרשעות ורישום פלילי בארץ, בצבא או בחו"ל. 

היות שכך, סטודנט למשפטים אשר תלוי כנגדו רישום פלילי, או שהורשע בעברו בפלילים והרישום הפלילי בתיקו עדיין לא נמחק, מנוע מלעסוק בעריכת דין בישראל. בנקודה זו מתבקשת פנייה לעורך דין מנוסה במחיקת רישום פלילי, שיוכל לפעול על מנת לזרז את מועד מחיקת הרישום הפלילי.
 
חזרה למוטב 

במקרה המדובר, הורשע הסטודנט בעברו בעבירה של תקיפה חמורה וגניבה. השופט שדן בתיק החליט להרשיע את הנאשם, אף על פי שהמתלונן סלח לנאשם ואף העיד לטובתו במעמד הטיעונים לעונש, למרות שהנאשם הביע חרטה, ולמרות שדובר בגניבה פעוטה יחסית. 

כבר באותה עת ביקש הסטודנט ללמוד משפטים, אולם בשל הרשעתו נאלץ לוותר על שאיפותיו המקצועיות, ולפנות לאפיקים אחרים. לאחר שנים בהן היה אזרח שומר חוק, עבד במשרות שונות ואף הקים משפחה, ביקש הסטודנט לממש את חלומו הישן, אולם הרישום הפלילי שעמד כנגדו איים למנוע ממנו אפשרות זו.

הסטודנט פנה לסיועו של עורך דין פלילי, אשר פנה בעבורו לנשיא המדינה בבקשה למחיקת הרישום הפלילי. לאחר שבחן את הדברים בכובד ראש, נעתר נשיא המדינה ראובן ריבלין לבקשתו של הסטודנט, והורה על מחיקת הרישום הפלילי כנגדו.

כתוצאה מכך זכה הסטודנט לממש את חלומו ולעסוק בעריכת דין. בהחלטתו התחשב נשיא המדינה בכך שמדובר בעבירה פעוטה יחסית, בכך שקורבן העבירה סלח לעותר כבר בזמן המשפט, ובכך שהעותר מקיים אורח חיים נורמטיבי והביע חרטה על מעשיו. 

משפט צדק

משפט צדק צריך לאפשר הגנה על החברה מפני עבריינים ופושעים מחד, ומתן אפשרות שיקום למי שמעדו וטעו, ומביעים חרטה ורוצים לתקן את דרכיהם מאידך. אפשרות החנינה על ידי הנשיא מאפשרת עשיית משפט צדק במקרים בהם הרישום הפלילי אינו מאפשר לנאשם שחזר למוטב לתרום את חלקו לחברה ולממש את הפוטנציאל והיכולת המקצועיים שלו.

כך מתאפשר שילוב של ענישה על התנהגות עבריינית מחד, ומתן אפשרות שיקום לעבריינים שמביעים חרטה ומבקשים לחזור לחיים נורמטיביים מאידך.

ייצוג מקצועי

כדי למחוק רישום פלילי יש להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי מומחה. עורך דין מנוסה יבחן את נסיבות המקרה לגופו, וידע לבחור את הדרך הטובה ביותר בה יש לפעול כדי להביא למחיקת הרישום הפלילי כנגדך. 

עומד כנגדך רישום פלילי המונע ממך קבלה למשרה ותפקיד נכספים? פנה לעורך דין פלילי מנוסה ומומחה במחיקת רישום פלילי, בכדי לפעול ללא דיחוי למחיקת הרישום העומד כנגדך. בפנותך לעורך דין פלילי, ודא שיש לו ניסיון רב במחיקת רישום פלילי, בכדי להבטיח לעצמך את הייצוג המשפטי הטוב ביותר.

עורך הדין אסף דוק עוסק במשפט פלילי, דיני תעבורה, דיני משפחה ולשון הרע. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין LawGuide.