בבית המשפט המחוזי נערך הבוקר (שני) דיון הטיעונים לעונש, בעניינו של ניצב בדימוס ניסו שחם, שהורשע בהטרדה מינית ובמרמה. המחלקה לחקירות שוטרים דורשת לגזור על שחם מאסר בפועל, וטוענת כי לנוכח חומרת המעשים, לא די בעבודות שירות. בכיר בפרקליטות אמר כי "כששומר חוק הופך למפר חוק זה מעילה באמון הציבור".

כזכור, בית המשפט קיבל לפני חודשיים וחצי את ערעור הפרקליטות על זיכויו החלקי של שחם, והרשיע אותו בעבירה של מרמה והפרת אמונים וכן בהטרדה מינית. הרכב השופטים בראשות השופטת מרים דיסקין קבע, כי ניצב בדימוס שחם השחית בהתנהלותו את מקום עבודתו ופגע קשות במחויבותו לאכיפת החוק ולתקינות האינטרס הציבורי שעליו הוא עצמו היה מופקד. מנגד, ערעורו של שחם על הרשעתו בבימ"ש השלום נדחה. בהכרעת הדין המקורית הורשע שחם לפני שנה וחצי בביצוע מעשה מגונה בשוטרת, אך זוכה משמונה סעיפי אישום נוספים. הוא נידון ל-240 שעות עבודה לתועלת הציבור.

השופט מרדכי לוי כתב בפסק הדין כי "האינטרס הציבורי חד הוא: יידעו כל אם ואב השולחים את בנותיהם באחת מזרועות הביטחון, שהן לא יוטרדו מינית בידי מפקדיהן ושמפקדים לא ינצלו לרעה את דרגתם, את תפקידם ואת מרותם כדי לקיים עמן יחסים אינטימיים, כמעשיו של שחם".

השופטת גיליה רביד כתבה בפסק הדין כי "הסתכלות כוללת על התנהלותו של שחם מגלה תמונה קשה ודפוס התנהגות בעייתי ביותר. הנה לפנינו קצין משטרה בדרגה גבוהה מאוד, בעל תפקיד בכיר, אשר יזם קשרים אינטימיים עם שמונה שוטרות זוטרות, צעירות ממנו בשנים רבות, כאשר כנגד שלוש מהן אף ביצע עבירות של מעשה מגונה והטרדה מינית. בתוך כך גם המשיך ופעל בענייניהן של אותם כפופות תוך שהוא מעמיד את עצמו פעם אחר פעם במצב של ניגוד עניינים אינהרנטי, ולו למען הנראות. שחם ניצל את מקום העבודה ואת תפקידו הבכיר למען יצירת אותם קשרים אינטימיים אשר נועדו בעיקרם לסיפוק צרכיו ומאווייו המיניים. רחוק הדבר מאוד מקשר חברי/רומנטי שאפשר שיתפתח באופן חד פעמי במסגרת העבודה. במעשיו אלה חטא שחם כלפי המשטרה, חטא כלפי פקודיו, חטא כלפי אותן נשים וחטא כלפי הציבור. לגישתי, לאור המבחנים שנקבעו בפסיקה, לא יכול להיות ספק בכך שמעשיו של שחם, שמגלמים בחובם פגיעה בכל הערכים המוגנים על ידי העבירה, מבססים כנגדו את העבירה של מרמה והפרת אמונים".