היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, שלח הערב (ראשון) מכתב לשר המשפטים אמיר אוחנה, בו הציע לו לשקול את מועמדותן של המשנות לפרקליט המדינה, נורית ליטמן (משנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים) וליאת בן ארי (פרקליטת מיסוי וכלכלה) לתפקיד ממלא מקום פרקליט המדינה. השמות של השתיים מוצגים בנוסף לשמות שהוצעו לפני כן לשר.
מנדלבליט ציין במכתבו, כי המועמד המתאים ביותר בעיניו לתפקיד הוא המשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים), שלמה למברגר, אך לאור הנסיבות שנוצרו וכדי למנוע מצב שבו מינוי ממלא המקום הופך מושא למחלוקת ולעימות בינו לבין השר, הוא הציע לשר בעל-פה לשקול גם את מועמדותם של אורית קוטב וציון אילוז, שבניגוד לדברי השר הינם גם בעלי ניסיון במשפט פלילי, שדי בו כדי להביא לכך שיוכלו למלא כראוי את תפקיד מ"מ פרקליט המדינה, בשים לב גם ליתר כישוריהם ולמעמדם. כאמור, כעת הוא מציע את השתיים למועמדות לתפקיד. 
"כל חמשת המועמדים המוזכרים לעיל יכולים לעמדתי לשמש בתפקיד מ"מ פרקליט המדינה ולתרום לשמירת שלטון החוק וביצורו, להגנה על האינטרס הציבורי, על זכויות האדם ועל המינהל התקין", כתב היועמ"ש, "מינוי אחד ממועמדים אלה, אשר ייעשה בהסכמה בין שר המשפטים לבין היועמ"ש, יחזק את אמון הציבור בעצמאות פרקליטות המדינה והעומד בראשה, ובאי-תלותם בגורמים הפוליטיים"