על רקע הדיון שייערך בשבוע הבא בבג"ץ על סוגיית כשירותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להרכיב ממשלה בעקבות כתב האישום שהוגש נגדו, היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט פנה לעליון  בבקשה שהדיון בו יהיה ביחס לשאלה אם לדחות את העתירה על-הסף או לדון בה לגופה. ואולם, בג"ץ דחה את בקשתו, וביקש ממנו להעביר את חוות דעתו בעניין האפשרות של נתניהו להרכיב ממשלה. 

בהודעת היועמ"ש נאמר, כי בהחלטת השופט גרוסקופף מיום 22.12.2019, הוא הורה למעשה ליועמ"ש להגיש את חוות דעתו בסוגיה האמורה. אלא שהגשת חוות הדעת היא חלק מהסעדים המבוקשים בעתירה, ובית המשפט טרם דן הסעדים אלו, לא כל שכן הכריע אם בכוונתו לדון בסוגיה לגופה. "בנסיבות אלה, וכל עוד לא התקבלה הכרעה כאמור, היועמ"ש סבור שאין בסיס משפטי לחייבו להגיש עמדה מטעמו לגופם של דברים, כפי שמבקשים העותרים, טרם קיום דיון בעתירה, וללא הוצאת צו על תנאי ולאחר מכן צו מוחלט", ציין מנדלבליט.
 
לעמדת היועמ"ש, "עצם השאלה האם על ביהמ"ש לדון ולהכריע עתה בסוגיה שבמוקד - מבלי להידרש לסוגיה גופה - היא כשלעצמה שאלה כבדת משקל, מורכבת ורגישה, ולפיכך יש להידרש אליה בשלב מקדמי ונפרד, טרם בירור העתירה". לנוכח זאת, היועץ המשפטי לממשלה ביקש כי הדיון שיקיים בית המשפט יהיה ביחס לשאלה אם לדחות את העתירה על-הסף או לדון בה לגופה.
 
היועמ"ש מוסיף, כי ככל שביהמ"ש יחליט, בעקבות הדיון שיתקיים ביום 31.12.19, כי יש לדון ולהכריע עתה בסוגיה המשטרית-חוקתית כבדת המשקל דנן, הוא יגיש את עמדתו בעניין, תוך שתינתן השהות המתאימה לכך, בשים למורכבות ולתקדימיות הסוגיות החוקתיות והמשטריות בהן עסקינן, והכל בהתאם להוראות בית המשפט.