כ-4,400 מורשעים בדין במשפטים פליליים הואשמו בגין עבירות רכוש והם היוו 13.4 אחוזים מכלל המורשעים בדין בשנת 2017, כך מסרה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמפרסמת לראשונה נתונים על מורשעים בדין במשפטים פליליים שהואשמו בעבירות רכוש. 

בשנים 2017-2005 ירד מספר המורשעים בגין עבירות רכוש ב-34.6 אחוזים (מ-6,800 ל-4,400 בלבד). 6.3 אחוזים מהמורשעים בגין המורשעים בעבירות רכוש בשנת 2017 היו קטינים, ו-93.7 היו מבוגרים. 90.5 אחוזים מהמורשעים היו תושבי ישראל ו-9.5 אחוזים לא היו תושבי המדינה. בקרב תושבי ישראל המורשעים 61.4 אחוזים היו יהודים ואחרים, ו-38.6 אחוזים היו ערבים, הרבה מעבר לשיעורם באוכלוסייה העומד על כ-22 אחוזים. 92.4 אחוזים מהמורשעים היו גברים ו-7.7 אחוזים היו נשים. 

83.4 אחוזים נשפטו בבתי משפט השלום, 9.4 אחוזים בבתי משפט מחוזיים, 4.8 אחוזים בבתי משפט לנוער ו-2.4 אחוזים בבתי דין צבאיים. 47.1 אחוזים הואשמו בעבירות גניבה, 20 אחוזים בגרימת נזק לרכוש בזדון ו-16.3 אחוזים בפריצה לבית, לעסק או למוסד. בשנים 2017-2005 היו ירידות משמעותיות במספר המורשעים ברוב עבירות הרכוש, במיוחד בעבירת גניבת חלקי רכב (74.6 אחוזים), בעבירת גניבה מתוך רכב (68.7 אחוזים) ובעבירת קבלה או אחזקה של רכוש גנוב (59.1 אחוזים).
עוד עולה מהנתונים כי בשנת 2018 נפתחו במשטרת ישראל כ-130.4 אלף תיקים בחשד לביצוע עבירות רכוש - 40.6 אחוזים מסך התיקים שנפתחו בשנה זאת. מנתוני סקר ביטחון אישי עולה כי 8.4 אחוזים מכלל משקי הבית בישראל נפגעו מעבירות רכוש בשנת 2018. שווי הנזק הכספי כתוצאה מרכוש שנגנב או נזק כתוצאה מעבירות רכש עמד על 3.6 מיליארד.