היום תוגש עמדתו של אפי נוה, לשעבר יו"ר לשכת עורכי הדין, המתנגד לחשיפת תוכנם של הטלפונים הסלולריים שלו, שנפרצו ומידע מתוכם דלף לרשת. נוה טוען כי חשיפת תוכן המכשירים תפגע בפרטיותו. בין היתר, נחשפה התכתבות בין נוה לבין שופט בכיר.

החומרים המצויים בטלפונים חוסים תחת צו איסור פרסום ודיון בנושא ייערך שוב בקרוב. לעמדתו של נוה מצטרפות המשטרה והפרקליטות. מנגד הודיעה הנהלת בתי המשפט כי היא לא מתנגדת לפרסום התכנים.

בדיון שנערך ביום חמישי האחרון בבית משפט השלום בתל אביב, לבקשתם של כמה כלי תקשורת, על הסרת צווי איסור הפרסום בפרשה, כתבו נציגי המשטרה: "יש להשאיר את צווי איסור הפרסום על כנם לנוכח הפגיעה המשמעותית האפשרית בפרטיות, כמו גם בפרטיותם של צדדים שלישיים". עם זאת, הם סייגו את דבריהם, כך שאם יהיה מקרה פרטני שבו תהיה הסכמה של כל הצדדים, ייחשף מידע על ידי צמצום איסור הפרסום לאותו עניין בלבד.

בשבוע שעבר הודיעה המשטרה כי תיפתח חקירה חדשה לאיתור זהות המדליפים של החומרים מתוך הטלפונים, ובהם ההתכתבות עם השופט שהעידה לכאורה על יחסים פסולים בין השניים. הבדיקה תכלול כיצד תכתובות ותמלולי שיחות הובאו לידי גורמים שאינם מורשים לכך ואם הם הפיצו אותם לאחרים. עם זאת, לא ייערך בירור של החומרים עצמם, שבפרקליטות טוענים כי לא נחשפו בפניהם, וזאת על אף העובדה שמכשיר הטלפון הנייד של נוה נמצא בידיהם.