בית המשפט המחוזי בלוד קיבל את ערר המדינה בנוגע לעד המדינה לשעבר בפרשת הצוללות, מיקי גנור, שביקש לצאת מהארץ בכפוף לערבות, וקבע כי לא יוכל לעשות זאת עד ה-19 במרץ. " הסיכון להימלטות המשיב מאימת הדין הוא ממשי 13 ואף כבד, בהתחשב מחד גיסא בעושר מופלג שיעמוד לרשותו בחו"ל, בהיות מרכז עסקיו 14 בחו"ל ובהחזיקו גם דרכון זר, ומאידך גיסא בחומרת החשדות כלפיו שעלולה להוביל לעונש 15 כבד, אם יורשע", נכתב בהחלטת בית המשפט.

בית המשפט הוסיף כי "מצבו דהיום, מעמיד אותו בסיכון גדול בהרבה מבחינת עונש צפוי לו, באם יורשע בעבירות 29 אלה, מאשר ממצבו עת היה עד מדינה... הדברים יפים שבעתיים עתה משהתקבלה החלטת 30 הגורמים הרלבנטיים על העמדתו לדין ולמעשה על העמדתו בסיכון לעונש חמור הצפוי לכאורה, 31 מחומרתן של העבירות הנטענות נגדו בכתב החשדות".

ערר בעניינו של מיקי גנור by מעריב אונליין on Scribd

כזכור, נגד גנור, שחתם על הסכם עד המדינה בפרשת 3000 ובהמשך חזר בו, הוגש לפני כחודשיים כתב אישום בגין שוחד.