אדם רשאי לערוך צוואה (בד"כ בכתב) ויכול הוא לצוות בה כיצד יחולק רכושו לאחר מותו לכל מי שהוא רוצה ובאופן שהוא רוצה.

ירושתו של אדם שהלך לעולמו בלי להותיר צוואה, תחולק בין יורשיו על פי דין ולא על פי רצונו של המוריש. החוק מגדיר כי הזכאים הראשונים לזכות בירושה הם בן/בת הזוג, ככל שהוא בחיים (במחצית) והילדים או ילדיהם (במחצית, או בכל הירושה אם גם ההורה השני לא בחיים, המחולקת שווה בשווה) וכן הלאה (בהתאם לשיטת המעגלים המפורטת בסעיף 10 לחוק הירושה).

החוק מכיר בארבעה אופנים שונים לערוך צוואה:
א. צוואה בכתב יד: המצווה כותב בעצמו ובכתב ידו את הצוואה שלו בה הוא מצווה כרצונו כיצד ולמי יחולק רכושו לאחר מותו. צוואה זו תכלול גם את תאריך כתיבתה ואת חתימתו של המצווה והכל בכתב ידו הוא.
ב. צוואה בעדים: צוואה זו היא מסמך כתוב (בכתב יד או בהדפסה) שתכלול גם תאריך וחתימה של המצווה. על המצווה להצהיר בפני שני עדים שזו היא צוואתו והוא נדרש לחתום עליה בפני עדים אלו. גם עדים אלו חותמים על הצוואה באותו מעמד שהמצווה הצהיר בפניהם שזו חתימתו.
ג. צוואה בפני רשות: המצווה יכול להגיש בפני רשות את צוואתו או שיאמר את תוכן צוואתו בעל פה בפני הרשות. רשות לעניין זה היא אחד מאלה: שופט או רשם של בית המשפט, דיין בבית דין רבני, רשם ירושה, ראש רשות מקומית או נוטריון.
הצוואה נאמרת על יד המצווה או שהיא הוגשה על ידו להקראה על ידי אחר כשהוא מצהיר שזו היא צוואתו כאשר הוא מבין את תוכנה.
ד. צוואת שכיב מרע: אדם המצוי במצב של גסיסה ועומד למות, או שהוא מאמין שהוא במצב כזה, יכול לצוות בעל פה בעצמו את צוואתו בפני שני עדים. עדים אלו צריכים להעלות על הכתב את נסיבות הצוואה, את תוכן הצוואה ואת תאריך עריכתה. העדים מחויבים למסור את זיכרון הדברים שהעלו על הכתב לרשם הירושות בהקדם האפשרי. צוואה זו מחייבת מדין "מצוה לקיים דברי המת".

עורך הדין ד''ר אברהם תורג'מן (צילום: משרד עורך הדין ד''ר אברהם תורג'מן)עורך הדין ד''ר אברהם תורג'מן (צילום: משרד עורך הדין ד''ר אברהם תורג'מן)

לפניה ישירה אל עו"ד ד"ר אברהם תורגמן, מגשר ובורר לחץ/י כאן

כשרות לערוך צוואה
כל אדם בוגר (מעל גיל 18) שלא הוכרז כפסול דין או כמי שאינו מבין בטיב צוואה יכול לערוך צוואה (באחת מהצורות דלעיל). בית משפט רשאי להכריז על אדם כפסול דין במקרה שהוא לוקה במחלת נפש או בליקוי שכלי והוא לא מסוגל לדאוג לענייניו. אדם שאינו מבין בטיב צוואה הוא אדם שלא מסוגל להיות מודע או להבין את המשמעות של עריכת צוואה עקב מחלה, פגיעה או חוסר צלילות הדעת.

צוואות חסרות תוקף לפי חוק הירושה:
צוואה באמצעות אחר: רק האדם בעצמו רשאי לערוך את צוואתו ולקבוע את תוכנה ולא על ידי שליח. לכן, אם המצווה נתן ייפוי כוח לאחר (בן /בת זוגו, עורך דינו וכו') וזה כתב עבורו את הצוואה, צוואה זו לא תקפה ודינה להתבטל!
צוואה התלויה ברצונו של אחר: צוואה המתנה את תוקפה או את ביצועה ברצונו של אדם אחר, שאינו המצווה, אינה תקפה ודינה להתבטל.
צוואה תחת השפעה לא הוגנת, לחץ, איום, תרמית וכו': צוואה צריכה להיערך מרצונו החופשי והבלעדי של המצווה. כל צוואה שנערכה תחת השפעה לא הוגנת או בלחץ, באיום, באונס, בתרמית או תחת כל השפעה אחרת שהשפיעה על המצווה, אינה תקפה ודינה להתבטל.
צוואה המיטיבה עם שותף לעריכתה או עם הנוכח בעריכתה: כל סעיף בצוואה שהוא מיטיב או מוריש רכוש כלשהו של המצווה למי שהיה שותף או נוכח בעריכתה (עו"ד, בן משפחה וכו') בטלים ומבוטלים (מחשש להשפעה על המצווה).
צוואה לא חוקית, לא מוסרית או לא אפשרית: כל סעיף בצוואה שהוא לא חוקי (כמו, לפגוע פיסית באדם, לזייף מסמכים, למעול או להונות וכו'), או לא מוסרי (להשפיל אדם, להדיחו לדבר לא מוסרי וכו'), או שאינו בר ביצוע (להוריש זכות אישית - רישיון נשק, רישיון נהיגה, או הורשה של זכות בנכס שבדמי מפתח וכו') דינם להתבטל!

האם ולמי כדאי לערוך צוואה?
אדם צובר במהלך חייו נכסים מנכסים שונים - מקרקעין, מיטלטלין וזכויות שונות שלעתים הן שוות כסף רב או כאלה שהן בעלות ערך אומנותי, רגשי, דתי, משפחתי וכו' שאינם מוערכים בכסף. אדם כזה המעוניין לשלוט בדרך שבה רכושו יחולק לאחר לכתו לעולמו, יכול להשיג זאת רק על ידי עריכת צוואה, כי ללא צוואה הירושה תחולק על פי דין כאמור. 

היבט אחר המצדיק כתיבת צוואה הוא הרצון של כל הורה למנוע מחלוקות בין ילדיו בגלל מאבקי ירושה, כאשר כל אחד רוצה או מעדיף חלק זה או אחר. גם את הרצון הזה ניתן לממש באמצעות עריכת צוואה ברורה שתגדיר את אופן החלוקה כך שכל אחד יבוא על סיפוקו בדרכי שלום ובלא מאבקים מיותרים.

כמובן שכדי להשיג את המטרות האלו מומלץ להיעזר בעו"ד המתמחה בעריכת צוואות כך שהצוואה תהיה ערוכה ומנוסחת בצורה נכונה, בהירה ותמנע התנגדויות ומחלוקות בעתיד.

עו"ד ד"ר אברהם תורגמן, מגשר ובורר, עוסק בדיני משפחה, צוואה וירושה, דיני מקרקעין והוצאה לפועל. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לדיני משפחה LawGuide.